Giám sát thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại Mường Ảng và Tuần Giáo

Thứ Hai, 18/04/2022, 16:47 [GMT+7]

Điện Biên TV - Ngày 18/4, Đoàn ĐBQH tỉnh do đồng chí Lò Thị Luyến, Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh làm trưởng đoàn đã làm việc với huyện Mường Ảng và Tuần Giáo để giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016 - 2021. Tham gia đoàn giám sát có đại diện lãnh đạo một số sở, ngành tỉnh.

1
Đoàn giám sát làm việc tại huyện Mường Ảng.

Theo báo cáo: Giai đoạn 2016 - 2021, công tác chỉ đạo, điều hành, ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được UBND huyện Mường Ảng chủ động triển khai kịp thời, tạo tiền đề thuận lợi cho các đơn vị thực hiện nhiệm vụ. Việc quản lý và sử dụng ngân sách được thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, tiết kiệm. Năm 2020 - 2021 thực hiện cắt giảm 50% - 70% hội nghị và công tác phí với số tiền gần 31 tỷ đồng.

Công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản từng bước đã khắc phục được những hạn chế, yếu kém. Việc mua sắm, sử dụng phương tiện, thiết bị làm việc của cơ quan, tổ chức trong khu vực Nhà nước, quản lý sử dụng trụ sở làm việc, nhà công vụ và công trình phúc lợi công cộng tiếp tục được cải thiện. Tài nguyên, đất đai từng bước được quản lý, khai thác, sử dụng chặt chẽ, hiệu quả…

Đối với huyện Tuần Giáo, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016 - 2021 huyện đã tiết kiệm được gần 55 tỷ đồng, trong việc lập, thẩm định, phê duyệt, phân bổ dự toán. Trong lập, thẩm định, phê duyệt dự toán, quyết toán chi đầu tư ngân sách Nhà nước, huyện Tuần Giáo đã thẩm tra, phê duyệt quyết toán 365 dự án hoàn thành, với tổng giá trị hơn 900 tỷ đồng, qua thẩm tra, phê duyệt quyết toán đã tiết kiệm được gần 1,4 tỷ đồng.

Trong giai đoạn này, huyện thực hiện 34 cuộc thanh tra hành chính tại 51 đơn vị. Qua thanh tra kiến nghị số tiền thu nộp ngân sách gần 1,3 tỷ đồng; tổng số tiền xử lý khác về kinh tế gần 1,4 tỷ đồng; tổng diện tích đất phải thu hồi hơn 300m2; đồng thời kiến nghị kỷ luật các cá nhân, tập thể liên quan đến các sai phạm.

1
Đoàn giám sát làm việc tại huyện Tuần Giáo.

Tại 2 huyện Mường Ảng và Tuần Giáo, Đoàn giám sát đề nghị  làm rõ một số nội dung còn tồn tại, hạn chế như: Một số đơn vị, địa phương trên địa bàn huyện chưa xác định rõ mục tiêu, chỉ tiêu, tiêu chí đánh giá tiết kiệm cho ngành, lĩnh vực, cơ quan, tổ chức; việc sử dụng ngân sách, tài sản của Nhà nước ở một số cơ quan, đơn vị còn xảy ra tình trạng vi phạm tiêu chuẩn, định mức; nợ đọng thuế vẫn còn; công tác quản lý, sử dụng tài nguyên đất đai còn hạn chế.

Hiệu quả sử dụng thời gian lao động của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong một số cơ quan đơn vị còn thấp. Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí còn thiếu sự phối hợp giữa các cấp, các ngành, nhiều nơi chưa thực hiện thường xuyên…

Đoàn giám sát yêu cầu các huyện bổ sung một số nội dung vào báo cáo, như: kinh phí một số chương trình mục tiêu quốc gia và việc giải ngân vốn đầu tư; bổ sung kết quả qua công tác kiểm tra, thanh tra về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; rà soát lại số liệu thu chi ngân sách; công tác thẩm tra, quyết toán dự án hoàn thành…

Kết luận buổi làm việc tại 2 huyện Mường Ảng và Tuần Giáo, đồng chí Lò Thị Luyến, Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh đề nghị: 2 huyện cần tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn. Đồng thời, xây dựng kế hoạch, phân công, phân cấp cụ thể, rõ ràng trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị. Cùng với đó, tăng cường hơn nữa công tác tổ chức thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trên các lĩnh vực, trong đó tập trung vào một số lĩnh vực như: quản lý ngân sách Nhà nước, quản lý đầu tư công, quản lý tài sản công, quản lý tài nguyên đất đai, khoáng sản.

Đồng chí Trưởng đoàn giám sát cũng lưu ý các huyện cần xác định cụ thể trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, tổ chức khi để xảy ra lãng phí tại cơ quan, đơn vị mình. Đối với những kiến nghị, đề xuất của các huyện, đoàn giám sát tiếp thu, tổng hợp và chuyển tới cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết./.

 

 

 

Đức Trung/DIENBIENTV.VN
 

Xem lịch phát sóng
.