Hội nghị Đối ngoại toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Thứ Ba, 14/12/2021, 18:51 [GMT+7]

Điện Biên TV – Ngày 14/12, Bộ Chính trị, Ban Bí thư TW Đảng tổ chức Hội nghị công tác Đối ngoại toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị. Tham dự hội nghị có Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; đồng chí Võ Văn Thưởng, Thường trực Ban Bí thư; đồng chí Phạm Bình Minh, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ. Dự tại điểm cầu tỉnh Điện Biên có đồng chí Mùa A Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; đồng chí Lò Văn Phương, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Phạm Đức Toàn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh.

c
Điểm cầu tỉnh Điện Biên.

Hội nghị Đối ngoại toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã tập trung đánh giá toàn diện những thành tựu của công tác đối ngoại trong 35 năm đổi mới; nhìn lại những bài học kinh nghiệm và nhận diện rõ hơn những vấn đề lớn đặt ra trong thời gian tới.

Đồng thời, phân tích rõ tình hình khu vực và thế giới, làm sâu sắc hơn đường lối đối ngoại mà Đại hội XIII của Đảng đã xác định, từ đó đề ra nội dung, nhiệm vụ, giải pháp công tác đối ngoại trong thời gian tới.

Đây là hội nghị toàn quốc đầu tiên do Bộ Chính trị, Ban Bí thư trực tiếp chỉ đạo tổ chức để bàn về công tác đối ngoại của Đảng, ngoại giao Nhà nước, đối ngoại nhân dân và của cả hệ thống chính trị. Đồng thời, góp phần chủ động quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, nhất là chủ trương, đường lối, định hướng về đối ngoại với toàn Đảng, toàn quân và toàn dân; qua đó tạo sự đồng thuận trong xã hội, sự đồng lòng của người Việt Nam ở trong nước cũng như nước ngoài và sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: Độc lập tự cường và bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia, dân tộc luôn luôn là nguyên tắc bất biến, là sợi chỉ đỏ xuyên suốt trong hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc. Bên cạnh các cuộc chiến đấu ngoan cường, bảo vệ giang sơn độc lập chủ quyền của đất nước, ông cha ta đã luôn chú trọng hoạt động đối ngoại, tạo dựng những truyền thống và bản sắc riêng rất độc đáo của nền ngoại giao và hoạt động đối ngoại Việt Nam đầy hào khí, giàu tính nhân văn, hòa hiếu, trọng lẽ phải, công lý và chí nghĩa.

Chính vì vậy, Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã đề ra các mục tiêu, định hướng và nhiệm vụ phát triển đất nước đến năm 2025 và 2030, tầm nhìn đến năm 2045, với các nhiệm vụ trọng tâm: Xây dựng nền ngoại giao toàn diện, hiện đại với các trụ cột đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước, đối ngoại nhân dân; bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo thống nhất của Đảng, sự quản lý tập trung của Nhà nước đối với công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế.

Để làm được điều này, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu, đội ngũ làm công tác đối ngoại phải nhạy bén, dám nghĩ, dám làm, chủ động dám vượt qua khỏi những khuôn khổ tư duy cũ, những lĩnh vực quen thuộc  để có những suy nghĩ và hành động vượt tầm quốc gia khu vực và quốc tế. Luôn luôn đề cao việc xây dựng, giữ gìn sự đoàn kết và đồng thuận trong nước, kiên quyết bảo vệ lợi ích quốc gia dân tộc, tất cả mọi người phải vì nước vì dân, có như thế trong triển khai công tác đối ngoại mới có thể kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại để thúc đẩy đối ngoại trên cơ sở bảo vệ lợi ích quốc gia dân tộc là tôn trọng luật pháp quốc tế.

Tổng Bí thư cũng nhấn mạnh: Các nhà ngoại giao, các nhà hoạt động đối ngoại cần luôn luôn ghi nhớ rằng, phía sau mình là Đảng, là đất nước, là nhân dân.     

 

 

Minh Thư - Đức Trung/DIENBIENTV.VN
 

Xem lịch phát sóng
.