27 nghị quyết quan trọng được thông qua tại kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa XV

Thứ Năm, 09/12/2021, 08:34 [GMT+7]

Điện Biên TV - Chiều 8/12, dưới sự chủ trì của các đồng chí: Lò Văn Phương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Giàng Thị Hoa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa XV đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra. Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND tỉnh đã thảo luận, biểu quyết thông qua 27 nghị quyết theo hình thức áp dụng phần mềm “Họp không giấy” trên máy tính.

1
Đồng chí Giàng Thị Hoa, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh điều hành phiên thảo luận và biểu quyết thông qua các nghị quyết theo hình thức áp dụng phần mềm “Họp không giấy” trên máy tính.

Các nghị quyết được HĐND tỉnh thông qua gồm: Mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2022; Ban hành nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2022, tỉnh Điện Biên;

Ban hành quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách địa phương năm 2022 và thời kỳ ổn định ngân sách 2022 - 2025; Dự toán và phân bổ dự toán NSĐP năm 2022; Phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2020;

Danh mục dự án cần chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh; Danh mục dự án cần thu hồi đất và dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ vào các mục đích khác năm 2022 trên địa bàn tỉnh Điện Biên;

Quyết định giao chỉ tiêu biên chế hành chính năm 2022 và Phê duyệt số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2022; Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của HĐND tỉnh năm 2022; dự toán kinh phí hoạt động của HĐND tỉnh năm 2022... và một số nghị quyết quan trọng khác.

Đây là cơ sở pháp lý để UBND tỉnh và các cấp, các ngành tổ chức thực hiện, tiếp tục thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh địa phương, tạo động lực cho sự phát triển nhanh và bền vững hơn trong năm 2022 và những năm tiếp theo.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Lò Văn Phương, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa XV là kỳ họp đầu tiên HĐND tỉnh triển khai áp dụng phần mềm “Họp không giấy”, các vị đại biểu dự kỳ họp đã chủ động nghiên cứu, khai thác tài liệu họp, thực hiện quyền và trách nhiệm của đại biểu thông qua phần mềm trên máy và bước đầu đã thành công tốt đẹp.

Bên cạnh việc đánh giá những kết quả đạt được, kỳ họp đã thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, trong quản lý, điều hành của chính quyền năm 2021. Đồng thời, đề ra các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2022 trên địa bàn tỉnh.

Cùng với đó, trong kỳ họp lần này, phiên chất vấn và trả lời chất vấn cũng được HĐND tỉnh thực hiện với tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc, không né tránh, thẳng thắn nhận trách nhiệm và đưa ra cam kết để khắc phục các hạn chế, bất cập trong công tác chỉ đạo, điều hành.

Để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2022, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị: cán bộ, công chức, viên chức, các lực lượng vũ trang, Nhân dân các dân tộc trong tỉnh tiếp tục thi đua, nâng cao chất lượng, hiệu quả trong lao động sản xuất, học tập và công tác, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021 - 2025 và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh đã đề ra./.

 

 

PV Thời sự/DIENBIENTV.VN
 

Xem lịch phát sóng
.