Điện Biên: MTTQ các cấp làm gần 410 nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo

Thứ Ba, 14/12/2021, 06:53 [GMT+7]

Điện Biên TV - Hôm nay 13/12, Uỷ ban MTTQ tỉnh phối hợp với Ban Dân tộc, Sở Tài nguyên và Môi trường, các tổ chức tôn giáo trên địa bàn tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết Chương trình phối hợp giai đoạn 2017-2020 và ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2021-2025. Dự hội nghị có đồng chí Lò Văn Mừng, Uỷ viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh.

Qua 4 năm thực hiện chương trình phối hợp, Uỷ ban MTTQ các cấp, các tổ chức thành viên và Ban Dân tộc tỉnh đã đa dạng hóa các hình thức tập hợp, vận động đồng bào các dân tộc trong tỉnh thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; phối hợp thực hiện tốt Nghị quyết Hội nghị BCH Trung ương Đảng lần thứ 7, khóa IX về Đại đoàn kết dân tộc, về công tác dân tộc.

Trong 4 năm, MTTQ các cấp đã phối hợp làm gần 410 nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo trên địa bàn tỉnh; Uỷ ban MTTQ tỉnh và Ban Dân tộc tỉnh đã thực hiện nhiều dự án hỗ trợ phát triển sản xuất và nhân rộng các mô hình giảm nghèo, giúp người dân nâng cao thu nhập, xóa đói giảm nghèo.

f
Uỷ ban MTTQ tỉnh ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2021 - 2025 với Ban Dân tộc tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường và các tổ chức tôn giáo trên địa bàn tỉnh

Về thực hiện Chương trình phối hợp giữa Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ tỉnh với Sở Tài nguyên và Môi trường, các tổ chức tôn giáo trên địa bàn tỉnh về bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2017- 2020, được các đơn vị quan tâm tổ chức triển khai thực bằng nhiều hình thức linh hoạt.

Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ tỉnh đã tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia bảo vệ môi trường bằng các hoạt động cụ thể, thiết thực, đưa việc thực hiện bảo vệ môi trường thành tiêu chí đánh giá hàng năm của mỗi gia đình trong cộng đồng.

Sở Tài nguyên và Môi trường đã chỉ đạo các cơ quan trực thuộc chủ động thực hiện tuyên truyền về bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu gắn với chức năng của các cơ quan, đơn vị, địa phương. 

Các tổ chức tôn giáo trên địa bàn tỉnh đã tích cực tham gia các chương trình bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đối khí hậu thông qua những hoạt động phong phú, cách làm hay góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường và giảm nhẹ rủi ro do thiên tai; tuyên truyền vận động các tín đồ tôn giáo, các gia đình tham gia các hoạt động về bảo vệ môi trường, qua đó đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thực và hành động của nhân dân và cộng đồng trong việc bảo vệ môi trường.

Tại hội nghị, Uỷ ban MTTQ tỉnh, Ban Dân tộc tỉnh đã thống nhất ký kết Chương trình phối hợp giai đoạn 2021 - 2025 với 7 nội dung. Uỷ ban MTTQ tỉnh thống nhất ký kết Chương trình phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, các tổ chức tôn giáo trên địa bàn tỉnh với 6 nội dung thực hiện trong giai đoạn 2021-2025./.

 

 

Minh Thư - Bùi Tiến/DIENBIENTV.VN
 

Xem lịch phát sóng
.