Điện Biên

Trên 90% trẻ có hoàn cảnh đặc biệt được chăm sóc giúp đỡ

Thứ Ba, 14/12/2021, 14:14 [GMT+7]

Điện Biên TV - Sáng ngày 14/12, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tổ chức Hội thảo “Đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu bảo vệ trẻ em giai đoạn 2017-2021, định hướng mục tiêu bảo vệ trẻ em 2022-2026 trên địa bàn tỉnh Điện Biên”.

v
Hội thảo đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu bảo vệ trẻ em giai đoạn 2017-2021.

Giai đoạn 2017- 2021, tổng ngân sách thực hiện cho công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em trên địa bàn toàn tỉnh gần 18 tỷ đồng. Trong giai đoạn, HĐND, UBND tỉnh đã ban hành 2 nghị quyết, 1 chương trình, 35 kế hoạch, 65 văn bản chỉ đạo, hướng dẫn đảm bảo việc thực hiện quyền trẻ em và thực hiện nhiệm vụ liên quan đến trẻ em; tổ chức 15 cuộc kiểm tra liên ngành, giám sát về tình hình thực hiện quyền trẻ em.

Cùng với đó, tỉnh Điện Biên được UNICEF hỗ trợ triển khai xây dựng thực hiện 2 mô hình: Chương trình làm cha mẹ “Không ai hoàn hảo” và “Quản lý trường hợp trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt dựa vào cộng đồng” (gọi tắt là mô hình quản lý ca) tại 9 xã dự án trên địa bàn 3 huyện: Điện Biên Đông, Tuần Giáo và Tủa Chùa.

100% huyện, thị xã, thành phố củng cố, kiện toàn ban bảo vệ trẻ em cấp huyện. 100% xã, phường, thị trấn thành lập nhóm thường trực bảo vệ trẻ em cấp xã. Chương trình phòng, chống suy dinh dưỡng trẻ em được triển khai đồng bộ ở các địa phương trong tỉnh.

Kết quả thực hiện mục tiêu đều đạt so với kế hoạch đề ra, cụ thể giảm tỷ lệ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt xuống còn gần 4% so với tổng trẻ em; tỷ lệ trẻ có hoàn cảnh đặc biệt được chăm sóc giúp đỡ đạt 91%.

 

 

Thuý Hằng - Tiến Thành/DIENBIENTV.VN
 

Xem lịch phát sóng
.