UBND tỉnh họp thường kỳ xem xét một số tờ trình

Thứ Ba, 16/11/2021, 20:47 [GMT+7]

Điện Biên TV - Ngày 16/11, dưới sự chủ trì của đồng chí Lê Thành Đô, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh, UBND tỉnh tổ chức phiên họp tháng 11- lần 1, nhằm xem xét, cho ý kiến vào 8 nội dung tờ trình quan trọng.

1
Chủ tịch UBND tỉnh Lê Thành Đô phát biểu thống nhất các nội dung tại ngày làm việc thứ nhất, phiên họp UBND tỉnh tháng 11 (lần 1).

Tại phiên họp lần này, các đại biểu tập trung thảo luận, xem xét cho ý kiến hoàn thiện vào Tờ trình đề nghị phê duyệt Dự án cần chuyển đổi mục đích đất rừng sang mục đích khác để thực hiện các dự án khác trên địa bàn tỉnh.

Về nội dung này, UBND tỉnh thống nhất trình HĐND tỉnh danh mục 1 dự án là: Dự án Di chuyển dân cư bản Huổi Thẩu Đeng, xã Pa Ham (nay là xã Nậm Nèn), huyện Mường Chà. Chủ đầu tư: UBND huyện Mường Chà; địa điểm đầu tư: xã Pa Ham (nay là xã Nậm Nèn). Diện tích rừng cần chuyển mục đích sử dụng để thực hiện dự án: gần 4 ha rừng trồng tại vị trí Khoảnh 2, tiểu khu 500A (xã Nậm Nèn), loại rừng sản xuất.

Đối với nội dung Tờ trình đề nghị chấp thuận danh mục Dự án cần thu hồi đất và dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ vào các mục đích khác năm 2022 trên địa bàn tỉnh Điện Biên, Sở Tài nguyên và Môi trường trình danh mục đề nghị chấp thuận 63 dự án cần thu hồi đất để phát triển KT-XH, tổng nhu cầu sử dụng đất là trên 340 ha; Chấp thuận chuyển mục đích sử dụng trên 30 ha đất trồng lúa, gần 12 ha đất rừng phòng hộ vào các mục đích khác để thực hiện 29 dự án theo quy định.

Tại phiên họp, UBND các huyện, thị xã, thành phố báo cáo UBND tỉnh tình hình triển khai thực hiện thu hồi đất, giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ sang mục đích khác năm 2021.

Kết luận nội dung này, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Thành Đô đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục phối hợp với UBND các huyện, các chủ đầu tư tiếp tục hoàn thiện bổ sung một số nội dung: Đánh giá kết quả thực hiện thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ sang mục đích khác tính đến hết tháng 10 năm 2021.

Trong đó làm rõ nguyên nhân khách quan, chủ quan, những tồn tại, vướng mắc trong thực hiện và biện pháp tiếp tục thực hiện trong thời gian tới. Đồng thời hoàn thiện đề xuất danh mục các dự án cần thu hồi đất, dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, rừng phòng hộ vào mục đích khác năm 2022 trình tại kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh khóa XV.

1
Đại biểu phát biểu tại kỳ họp.

Đối với nội dung Tờ trình đề nghị phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 19/2019 của HĐND tỉnh Điện Biên về Ban hành bảng giá đất và quy định áp dụng bảng đất trên địa bàn tỉnh Điện Biên từ ngày 1/1/2020 đến ngày 31/12/2024, các đại biểu dự họp thống nhất nội dung tờ trình do Sở Tài nguyên và Môi trường trình tại phiên họp.

Tại phiên họp Sở Tài chính trình 2 tờ trình về: Ban hành Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2022 và Quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách địa phương năm 2022, thời kỳ ổn định ngân sách 2022 - 2025.

Trên cơ sở ý kiến của các đại biểu, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Thành Đô đề nghị Sở Tài chính hoàn thiện nội dung các tờ trình trong đó phải đánh giá kỹ hơn về nguyên tắc, tiêu chí, kết quả thực hiện phân bổ ngân sách năm 2021 từ đó có cơ sở đưa ra các tiêu chí, định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2022.

Điều chỉnh một số nội dung phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách địa phương năm 2022, như: Tỷ lệ phân chia ngân sách cấp tỉnh đối với nguồn thu từ đấu giá đất do cấp tỉnh thực hiện; thuế tài nguyên nước, thuế giá trị gia tăng của dự án thủy điện mới đưa vào khai thác cơ quan tài chính phối hợp với Cục Thuế, Sở Công thương căn cứ vào diện tích lưu vực để phân chia tỷ lệ giữa ngân sách tỉnh và ngân sách cấp huyện... Thời hạn hoàn thiện các tờ trình trước ngày 23/11.

Về Tờ trình đề nghị ban hành Nghị quyết Sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị quyết số 17/2019 của HĐND tỉnh Điện Biên Quy định mức chi chế độ bồi dưỡng đối với giải thi đấu thể thao và mức chi chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện viên, vận động viên trên địa bàn tỉnh Điện Biên, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Thành Đô cho rằng cần thiết phải ban hành Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị quyết số 17.

Trong đó, cần phải mở rộng phạm vi đối tượng áp dụng và thống nhất trình HĐND tỉnh điều chỉnh chế độ dinh dưỡng cho huấn luyện viên và vận động viên ở mức 150.000 đồng/ngày và 250.000 đồng/ngày. Đồng thời, khuyến khích huy động xã hội hóa để hỗ trợ, bổ sung thêm cho các đối tượng được hỗ trợ. Đề nghị Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch hoàn thiện tờ trình trước ngày 23/11/ 2021.

Ngày 17/11, UBND tỉnh tiếp tục phiên họp để xem xét, cho ý kiến vào các nội dung còn lại./.

 

 

Minh Thư - Chí Công/DIENBIENTV.VN

 

Xem lịch phát sóng
.