Điện Biên: Tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới

Thứ Sáu, 18/06/2021, 18:27 [GMT+7]

Điện Biên TV - Tỉnh ủy Điện Biên vừa có công văn số 240-CV/TU về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới. Công văn nêu rõ:

Trong thời gian qua, các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền các cấp đã bám sát chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương và của tỉnh để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quyết liệt các biện pháp, giải pháp phòng, chống dịch Covid-19. Đến nay, tình hình dịch trên địa bàn đã được kiểm soát, khống chế (từ ngày 16/5/2021 đến nay, tỉnh không có ca mắc tại cộng đồng; từ ngày 30/5/2021 đến nay, tỉnh không có ca nhiễm mới).

Để chủ động phòng chống dịch Covid-19, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thành lập 10 đoàn kiểm tra do các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm trưởng đoàn trực tiếp đi kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại các huyện, thị xã, thành phố.

Qua kiểm tra thực tế cho thấy: Các huyện, thị xã, thành phố cơ bản thực nghiêm chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương và của tỉnh; tích cực tuyên truyền, vận động người dân thực hiện các quy định, yêu cầu trong công tác phòng, chống dịch; chủ động thực hiện theo phương châm "4 tại chỗ"; công tác quản lý địa bàn, quản lý dân cư, điều tra, truy vết, cách ly, khoanh vùng, theo dõi các đối tượng Fl, F2 được thực hiện triệt để, hiệu quả; phát huy ý thức, trách nhiệm cộng đồng trong công tác phòng, chống dịch bệnh...

Tuy nhiên, vẫn còn một số cơ quan, đơn vị, địa phương chưa chủ động thực hiện theo phương châm “4 tại chỗ”; cơ sở vật chất phục vụ cho công tác phòng, chống dịch còn hạn chế, chưa đáp ứng đầy đủ các yêu cầu theo hướng dẫn của Bộ Y tế; công tác sàng lọc, phân luồng, cách ly y tế người bệnh đến khám còn thiếu khoa học, chưa phù họp với thực tiễn; công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương có lúc, có việc chưa kịp thời, hiệu quả chưa cao; hiệu quả hoạt động của một số tổ giám sát cộng đồng chưa cao; một bộ phận người dân còn lơ là, chủ quan, chưa tuân thủ thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch Covid-19...

Hiện nay, tình hình dịch Covid-19 tại một số tỉnh, thành phố trong cả nước tiếp tục diễn biến phức tạp, số ca nhiễm lớn, tập trung chủ yếu ở các tỉnh có các khu công nghiệp lớn, nhiều lao động. Trong tỉnh, số lượng người dân trở về từ vùng dịch lớn, tiềm ẩn nhiều nguy cơ bùng phát dịch trở lại. Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả các biện pháp, giải pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới, Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu:

1. Các huyện, thị, thành ủy tập trung lãnh đạo thực hiện nghiêm thông báo kết luận của các đoàn kiểm tra, kịp thời khắc phục những tồn tại, hạn chế; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, nhất là đối với cấp cơ sở (các thôn, bản, tổ dân phố, khu vực cách ly...) trong thực hiện phòng, chống dịch Covid-19 tại địa phương; tiếp tục củng cố, phát huy tối đa hiệu quả của tổ giám sát cộng đồng.

2. Các cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về phòng, chống dịch Covid-19; không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác; tiếp tục tuyên truyền cán bộ, công chức, viên chức và người dân thực hiện nghiêm quy định “5K” trong phòng, chống dịch; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm các quy định về phòng, chống dịch Covid-19.

3. Ban cán sự đảng UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo:

- Tăng cường hiệu quả công tác phối hợp liên ngành (Y tế, công an, quân sự, biên phòng, giao thông vận tải,…), giữa liên ngành với chính quyền địa phương trong thực hiện phòng, chống dịch Covid-19. Tiếp tục duy trì các chốt kiểm soát của tỉnh, huy động hợp lý các lực lượng tham gia; phân công cụ thể nhiệm vụ, trách nhiệm của các thành viên; tổ chức kiểm tra, kiểm soát các phương tiện, đối tượng ra vào địa bàn.

- Thực hiện rà soát, bổ sung kinh phí hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch đối với các huyện, thị xã, thành phố và các sở, ngành, đơn vị liên quan. Thực hiện nghiêm, đúng quy định về quản lý kinh phí phòng, chống dịch; không được để xảy ra lãng phí, tiêu cực trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; công khai, minh bạch trong quản lý, sử dụng nguồn vốn xã hội hóa.

- Xây dựng phương án đề nghị Trung ương ưu tiên, sớm phân bổ vắc xin cho tỉnh; chủ động xây dựng kế hoạch, phương án, lộ trình, nguồn kinh phí triển khai tiêm vắc xin cho các đối tượng ưu tiên theo quy định.

- Quan tâm hỗ trợ cơ sở vật chất, trang thiết bị thiết yếu cho các khu cách ly tập trung. Rà soát, chuẩn bị kỹ lưỡng các phương án cách ly tập trung đối với các công dân được tiếp nhận từ tỉnh Bắc Giang trở về địa phương; kiểm soát chặt chẽ việc thực hiện các quy định về phòng, chống dịch trong khu cách ly, tuyệt đối không để xảy ra lây nhiễm chéo.

4. Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm trong công tác phòng, chống dịch Covid-19; tổ chức vận động, tiếp nhận, hướng dẫn, phối hợp phân bổ, kiểm tra, giám sát và thực hiện công khai, minh bạch việc sử dụng các nguồn lực hỗ trợ của các cơ quan, đơn vị, các tổ chức, cá nhân, các nhà hảo tâm ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19.

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Điện Biên định kỳ hằng tháng báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kết quả vận động ủng hộ và phân bổ kinh phí ủng hộ từ các tổ chức, cá nhân trong việc phòng, chống dịch Covid-19.

5. Các đông chí ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục tăng cường theo dõi, kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại địa bàn được phân công.

 

 

BT/DIENBIENTV.VN
 

Xem lịch phát sóng
.