UBND tỉnh cho ý kiến vào nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công

Thứ Hai, 02/11/2020, 16:23 [GMT+7]

Điện Biên TV - Hôm nay 2/11, đồng chí Mùa A Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng10/2020 (lần 2) nhằm thảo luận, cho ý kiến vào Tờ trình, Dự thảo Nghị quyết ban hành các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh. Dự phiên họp có đồng chí Lò Văn Muôn - Chủ tịch HĐND tỉnh.

1

Theo đó, việc xây dựng nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh nhằm cụ thể hóa quy định tại Quyết định số 26/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; làm căn cứ cho việc lập kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách địa phương và phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh giai đoạn 2021-2025. Đồng thời, tiếp tục bảo đảm việc phân bổ đúng mục tiêu, tránh đầu tư dàn trải, lãng phí, nâng cao tính công khai, minh bạch, tăng cường hiệu quả trong quản lý, sử dụng nguồn vốn đầu tư công.

Tham gia ý kiến vào Tờ trình, các đại biểu đề nghị sửa tên gọi của Dự thảo Nghị quyết thành "Quy định các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Điện Biên". Đồng thời, chỉnh sửa, bổ sung một số nội dung của các điều trong Tờ trình về: ngành, lĩnh vực sử dụng vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2020; tiêu chí và định mức phân bổ vốn ngân sách địa phương cho các huyện, thị xã, thành phố; nguyên tắc phân bổ nguồn vốn xổ số kiến thiết…

Về đề xuất lựa chọn phương án cơ cấu phân bổ vốn ngân sách địa phương, Tờ trình đưa ra hai phương án gồm: Phương án 1, không bổ sung từ nguồn cân đối ngân sách địa phương cấp tỉnh cho ngân sách các huyện, thị xã, thành phố (không phân cấp cho các huyện, thị xã, thành phố) và Phương án 2 là thực hiện bổ sung từ nguồn cân đối ngân sách địa phương cấp tỉnh cho ngân sách các huyện, thị xã, thành phố (Thực hiện phân cấp cho các huyện, thị xã, thành phố). Đa số đại biểu lựa chọn phương án 2.

Kết luận Phiên họp, đồng chí Mùa A Sơn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị: Đối với nguyên tắc chung và thứ tự ưu tiên phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025 phải tuân thủ các quy định của Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách Nhà nước và các văn bản pháp luật có liên quan; phân bổ vốn đầu tư tập trung, không dàn trải, bảo đảm hiệu quả sử dụng vốn.
Trong cơ cấu phân bổ vốn chọn phương án 2 là thực hiện bổ sung từ nguồn cân đối ngân sách địa phương cấp tỉnh cho ngân sách các huyện, thị xã, thành phố. Về tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương theo các tiêu chí về dân số, trình độ phát triển…, các huyện, thị, thành phố có số thu ít thì sẽ được phân bổ vốn đầu tư công nhiều hơn. Đồng thời, giao Sở Kế hoạch – Đầu tư, Văn phòng UBND tỉnh và các cơ quan tiếp thu, tổng hợp ý kiến đại biểu, chỉnh sửa bổ sung và sớm hoàn thiện Tờ trình./.

 

Phương Dung - Minh Hòa/DIENBIENTV.VN

Xem lịch phát sóng
.