Ông Lê Thành Đô được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên

Thứ Ba, 10/11/2020, 14:19 [GMT+7]

Điện Biên TV - Ngày 10/11, tại Kỳ họp thứ 15 HĐND tỉnh Điện Biên khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 - 2021, ông Lê Thành Đô - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Điện Biên đã được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Ông Lê Thành Đô, Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên phát biểu nhận nhiệm vụ mới.
Ông Lê Thành Đô - Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên phát biểu nhận nhiệm vụ mới.

Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh đã thông qua Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND tỉnh đối với ông Mùa A Sơn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh. Lấy phiếu tín nhiệm bầu ông Lê Thành Đô - Phó Bí thư tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên, nhiệm kỳ 2016 – 2020. Kết quả ông Lê Thành Đô được tín nhiệm bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Lê Thành Đô - Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên nhiệm kỳ 2016 – 2020 nhấn mạnh: với chức vụ mới, bản thân sẽ luôn giữ vững và phát huy truyền thống đoàn kết, thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy trí tuệ của tập thể và đề cao trách nhiệm của cá nhân trong chỉ đạo điều hành. Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo điều hành để cụ thể hóa các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, các chính sách của Nhà nước thành chương trình, kế hoạch hành động cụ thể nhằm đưa các Nghị quyết của Đảng, Nghị quyết của HĐND tỉnh vào trong cuộc sống, đưa tỉnh Điện Biên phát triển nhanh và bền vững.

Cũng tại kỳ họp, Hội đồng Nhân dân tỉnh đã thông qua 3 Nghị quyết: Ban hành nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025; Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách Nhà nước giai đoạn 2016-2020 và điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2020; Ban hành quy định về nội dung chi và mức hỗ trợ cho các hoạt động khuyến nông trên địa bàn tỉnh.

 

Tử Long/DIENBIENTV.VN

Xem lịch phát sóng
.