Khai mạc Kỳ họp thứ 15 HĐND tỉnh Điện Biên khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 – 2021

Thứ Ba, 10/11/2020, 09:18 [GMT+7]
Điện Biên TV – Sáng 10/11, dưới sự chủ trì của đồng chí Lò Văn Muôn - Chủ tịch HĐND tỉnh, Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên khóa XIV đã khai mạc kỳ họp thứ 15 nhiệm kỳ 2016 – 2021.
1

Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Lò Văn Muôn -  Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh khóa XIV là kỳ họp chuyên đề có ý nghĩa hết sức quan trọng, đề nghị các vị đại biểu phát huy tinh thần trách nhiệm, dân chủ tập trung nghiên cứu, thảo luận, tham gia nhiều ý kiến có chất lượng vào các nội dung trình tại kỳ họp.

Theo đó, tại Kỳ họp thứ 15 (kỳ họp chuyên đề), HĐND tỉnh sẽ tập trung xem xét, thảo luận và quyết định các nội dung: Ban hành nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025, tỉnh Điện Biên;

Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách Nhà nước giai đoạn 2016 - 2020 và điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2020, tỉnh Điện Biên; Ban hành quy định về nội dung chi và mức hỗ trợ cho các hoạt động khuyến nông trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

Đặc biệt, tại kỳ họp này, theo chủ trương của Ban thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ sau thành công của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025, HĐND tỉnh sẽ tiến hành miễn nhiệm và bầu cử, kiện toàn chức danh Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021./.

Dienbientv.vn cập nhật nội dung chương trình kỳ họp...

 
 
Tử Long/DIENBIENTV.VN
 
Xem lịch phát sóng
.