Dự kiến Kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh khóa XIV sẽ diễn từ ngày 7 - 9/12/2020

Thứ Hai, 02/11/2020, 17:45 [GMT+7]

Điện Biên TV – Đây là thông tin được thông báo tại phiên họp tháng 11/2020 của Thường trực HĐND tỉnh tổ chức hôm nay 2/11, nhằm xem xét một số nội dung chương trình và thời gian chuẩn bị cho kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

1
Đồng chí Lò Văn Muôn - Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì phiên họp.

Theo đó, tại Kỳ họp lần này, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh sẽ thông báo kết quả Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV; Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh thông báo về hoạt động của MTTQ tham gia xây dựng chính quyền, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân; đề xuất, kiến nghị với HĐND, UBND tỉnh.

Kỳ họp sẽ xem xét 22 báo cáo về: Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội 5 năm giai đoạn 2016 – 2020 và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm giai đoạn 2021 – 2025; Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2020 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng- an ninh năm 2021 tỉnh Điện Biên.

Báo báo tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách địa phương năm 2020, dự toán và phân bổ dự toán ngân sách địa phương năm 2021, kế hoạch tài chính ngân sách 3 năm 2021 – 2023; Báo cáo kế hoạch tài chính 5 năm tỉnh Điện Biên giai đoạn 2021 – 2025… Đồng thời, xem xét thông qua 6 Nghị quyết do Thường trực HĐND tỉnh trình, 19 Nghị quyết do UBND tỉnh trình.

Kết luận phiên họp, đồng chí Lò Văn Muôn - Chủ tịch HĐND tỉnh đã thống nhất thời gian diễn ra Kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh, khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 – 2021 từ ngày 7 – 9/12/2020; đảm bảo kế hoạch đầu tư công trung hạn, luật Ngân sách.

Đồng chí giao nhiệm vụ cho các văn phòng, Thường trực căn chỉnh lại các báo cáo trình tại Kỳ họp, không nhất thiết phải trình bày trong Kỳ họp để nghiên cứu tài liệu, những nội dung nào cần thiết thì đưa ra trình bày tại Kỳ họp. Không tổ chức thảo luận tổ để điều chỉnh số lượng, nội dung trong ngày họp thứ nhất của Kỳ họp. Đồng thời, thay đổi thuật ngữ công tác nhân sự sang công tác bầu cử./.

 

Hoàng Út – Chí Công/DIENBIENTV.VN

Xem lịch phát sóng
.