Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đồng chí Lỳ Lỳ Xá tái cử chức vụ Bí thư Đảng ủy Khối cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020-2025.

Thứ Ba, 18/08/2020, 14:04 [GMT+7]

Điện Biên TV - Ngày 17-18/8,  Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 chính thức diễn ra. Dự và chỉ đạo Đại hội có đ/c Lò Văn Muôn - Phó Bí thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy và hơn 290 đảng viên tiêu biểu, đại diện cho gần 4.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ về dự Đại hội.

1
Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Nhiệm kỳ qua, Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh đã tập trung lãnh đạo thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ VIII và các chương trình, kế hoạch, mục tiêu đề ra. Các tổ chức cơ sở Đảng đã phát huy vai trò lãnh đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ hiệu quả, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của mỗi cơ quan đơn vị và hoàn thành nhiệm vụ chính trị chung của Đảng bộ.

Nổi bật là lãnh đạo, làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, tạo chuyển biến rõ nét trong nhận thức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động. Vai trò lãnh đạo nhiệm vụ chuyên môn, nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh của các tổ chức đảng trong Khối được thể hiện qua việc 100% đơn vị trong Khối hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra trong nhiệm kỳ.

Cùng với đó, công tác xây dựng Đảng đạt được những kết quả quan trọng, chất lượng các tổ chức đảng và đảng viên được nâng lên. Trong nhiệm kỳ, Đảng ủy đã kết nạp gần 1.200 đảng viên mới, xét chuyển đảng chính thức cho gần 1.100 đẩng viên.

Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Hàng năm, gần 90% tổ chức cơ sở Đảng được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; gần 95% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng được thực hiện đúng quy định, có tác động tích cực trong giáo dục, phòng ngừa sai phạm đối với tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên.

Với chủ đề: “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của đảng bộ, phát huy sức mạnh đoàn kết, dân chủ, đổi mới, sáng tạo; quyết tâm xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh”. Tại đại hội, các đại biểu đã tập trung đánh giá kết quả đạt được trên tất cả các lĩnh vực; chỉ rõ những mặt còn tồn tại, hạn chế, rút ra những bài học kinh nghiệm trong nhiệm kỳ. Đồng thời, thảo luận Chương trình hành động nhiệm kỳ 2020-2025 nhằm đưa ra các giải pháp thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ Đại hội nhiệm kỳ mới đề ra.

1
Đồng chí Lò Văn Muôn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo Đại hội

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Lò Văn Muôn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh biểu dương, ghi nhận những kết quả Đảng bộ Khối cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí đề nghị: Đại hội tập trung thảo luận, phân tích làm rõ nguyên nhân, nhất là những nguyên nhân chủ quan của những khuyết điểm, hạn chế trong công tác lãnh, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ trong nhiệm kỳ 2015-2020. Từ đó, rút ra bài học kinh nghiệm và đề ra những nhiệm vụ, giải pháp khắc phục có hiệu quả trong nhiệm kỳ tới.

Đại hội đã bầu 21 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ khóa IX, nhiệm kỳ 2020 – 2025, Tại kỳ họp thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ khóa 9 đã bầu 7 đồng chí vào Ban Thường vụ Đảng ủy, bầu Bí thư, các Phó bí thư và Uỷ ban Kiểm tra Đảng ủy. Đồng chí Lỳ Lỳ Xá tái cử chức vụ Bí thư Đảng ủy Khối cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020-2025.

1
Ban Chấp hành Đảng bộ khóa 9, nhiệm kỳ 2020 – 2025 ra mắt

Đại hội đã bầu đoàn Đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Điện Biên lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 27 đại biểu chính thức và 3 đại biểu dự khuyết. Đại hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội với 11 mục tiêu và các nhiệm vụ trọng tâm bao gồm: Hàng năm có ít nhất 90% cơ quan, đơn vị trong khối hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó 20% cơ quan, đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; trên 85% cán bộ, công chức viên chức, người lao động hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Trong nhiệm kỳ, toàn Đảng bộ phấn đấu kết nạp từ 750 đảng viên trở lên, bình quân mỗi năm kết nạp 150 đảng viên trở lên; Phấn đấu 100% các đoàn thể trực thuộc Đảng ủy xếp loại trong sạch vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 100% tổ chức Đảng xây dựng và thực hiện tốt chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa và hàng năm…

Sau 2 ngày làm việc, Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh lần thứ 9, nhiệm kỳ 2020-2025 thành công tốt đẹp, hoàn thành đầy đủ nội dung chương trình, kế hoạch đã đề ra./.
                                                

 

Phương Dung - Tiến Thành/DIENBIENTV.VN

.