Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Tủa Chùa lần thứ 18, nhiệm kỳ 2020 – 202

Đồng chí Nguyễn Sỹ Quân tiếp tục được bầu tái cử giữ chức vụ Bí thư Huyện ủy Tủa Chùa

Chủ Nhật, 16/08/2020, 06:13 [GMT+7]

Điện Biên TV - Đảng bộ huyện Tủa Chùa tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ 18, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Lò Văn Muôn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đ/c Lò Văn Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện các Ban xây dựng Đảng và các sở, ngành tỉnh. 198 đảng viên đại diện cho hơn 3.380 đảng viên trong toàn Đảng bộ về dự Đại hội.

2
Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Tủa Chùa lần thứ 18, nhiệm kỳ 2020 – 202

Nhiệm kỳ 2015 – 2020, với tinh thần đoàn kết và quyết tâm chính trị cao, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Tủa Chùa đã triển khai, thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội, đa số các mục tiêu đạt và vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII đề ra.

Kinh tế tiếp tục tăng trưởng và phát triển, cơ cấu kinh tế chuyển biến tích cực, kết cấu hạ tầng cơ sở từng bước phát triển. Nổi bật là, tổng sản lượng lương thực đã đạt hơn 25.600 tấn, tăng hơn 4700 tấn, đạt trên 102% nghị quyết đại hội; lương thực bình quân đầu người đạt 434kg/năm; tổng mức bán lẻ hàng hóa và thương mại dịch vụ đạt hơn 610 tỷ đồng, tăng hơn 295 tỷ đồng so với năm 2015; tổng các nguồn vốn huy động cho đầu tư phát triển trong cả giai đoạn là hơn 1400 tỷ đồng; huyện đã có 1 xã cơ bản đạt chuẩn nông thôn mới, có 4/11 xã đạt 10/19 tiêu chí, có 7 xã đạt từ 7 đến 9 tiêu chí về xây dựng nông thôn mới.

1
Đồng chí Nguyễn Sỹ Quân, Bí thư Huyện ủy phát biểu tại Đại hội

Trong nhiệm kỳ, Đảng bộ huyện đã kết nạp mới được hơn 900 đảng viên, nâng tổng số đảng viên trong toàn Đảng bộ lên hơn 3380 đảng viên. Bên cạnh đó, đời sống Văn hóa tinh thần của nhân dân được cải thiện; công tác cải cách hành chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí có nhiều chuyển biến tích cực; công tác xây dựng Đảng được tăng cường, hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở được củng cố, kiện toàn; Quốc phòng – An ninh được ổn định, giữ vững.

Với phương châm “Đoàn kết – dân chủ - kỷ cương – phát triển”, nhiệm kỳ 2020 – 2025, Đảng bộ huyện Tủa Chùa đã đề ra 18 mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu; trong đó tiếp tục đổi mới tư duy và hành động; tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ để xây dựng Đảng bộ huyện trong sạch vững mạnh, quyết tâm xây dựng huyện Tủa Chùa phát triển bền vững.

2
đồng chí Lò Văn Muôn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo Đại hội

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Lò Văn Muôn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã biểu dương những thành tựu mà Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc huyện Tủa Chùa đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời đề nghị Ban chấp hành Đảng bộ huyện cần có những giải pháp cụ thể để thực hiện tốt các nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới.

Đại hội đã thảo luận, tham gia vào dự thảo báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 – 2020 và Chương trình hành động nhiệm kỳ 2020 – 2025; đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện Đại hội 13 của Đảng và dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 14, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đại hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội lần thứ 18 Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 – 2015.

1
Đồng chí Nguyễn Sỹ Quân tiếp tục được bầu tái cử giữ chức vụ Bí thư Huyện ủy Tủa Chùa

Đại hội đã bầu 36 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa 18, nhiệm kỳ 2020 – 2025 (khuyến 3 ủy viên). Tại kỳ họp thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã bầu Ban Thường vụ Huyện ủy gồm 11 đồng chí; đồng chí Nguyễn Sỹ Quân, Bí thư Huyện ủy khóa 17, tiếp tục được bầu tái cử giữ chức vụ Bí thư Huyện ủy khóa 18, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đại hội cũng đã bầu ra 23 đại biểu đi dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Điện Biên lần thứ 14.

 

Văn Phú – Đức Trung/DIENBIENTV.VN

Xem lịch phát sóng
.