Hỗ trợ người dân phải bảo đảm công khai, minh bạch, kịp thời, chính xác

Thứ Ba, 28/04/2020, 06:41 [GMT+7]

Điện Biên TV - Chiều 27/4, tại Hà Nội, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Bộ Lao động TB & XH đã tổ chức Hội nghị trực tuyến quán triệt; triển khai và hướng dẫn giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 9/4/2020 của CP. Tại điểm cầu Điện Biên, dự hội nghị có đồng chí Lò văn TIến - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện các Sở, Ngành có liên quan.

1
Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Điện Biên.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được quán triệt, hướng dẫn 1 số nội dung có liên quan đến việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 42 như: Giám sát việc hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, hoặc nghỉ việc không lương; Giám sát việc hỗ trợ hộ kinh doanh có doang thu khai thuế dưới 100 triệu đồng/năm tạm ngừng kinh doanh từ 1/4/2020.

Giám sát việc hỗ trợ người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động; hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp; giám sát việc hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm; giám sát việc hỗ trợ người có công với Cách mạng và gia đình chính sách đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng.

Giám sát việc hỗ trợ đối với người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo quốc gia qui định tại quyết định số59/2015QD-TG ngày 19/11/2015; Giám sát việc hỗ trợ đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng theo qui định tại Nghị định số136/2013NĐ-CP ngày 21/10/2013 của CP; Giám sát việc hỗ trợ người lao động vay vốn để trả lương nghừng việc với người lao động.

Đây là những nội dung quan trọng góp phần triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 42/NQ-CP của Chính phủ theo tinh thần " Không ai bị bỏ lại phía sau", qua đó góp phần giúp đỡ các đối tượng là người lao động; doang nghiệp vừa và nhỏ; gia đình chính sách có điều kiện vươn lên do ảnh hưởng của đại dịch COVID 19.

 

Phạm Hải - Văn Hùng/DIENBIENTV.VN

.