Sơ kết 3 năm thực hiện Đề án "Thí điểm đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo, quản lý cấp vụ, cấp sở, cấp phòng"

Thứ Hai, 27/04/2020, 15:14 [GMT+7]
Điện Biên TV - Sáng 27/4, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 3 năm thực hiện Đề án Thí điểm đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo, quản lý cấp vụ, cấp sở, cấp phòng. Đồng chí Lê Vĩnh Tân, Bộ trưởng Bộ Nội vụ và đồng chí Mai Văn Chính, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đồng chủ trì Hội nghị.
a
Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Điện Biên có đồng chí Lò Văn Tiến - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đại diện một số sở, ngành tỉnh.

Đề án “Thí điểm đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo, quản lý cấp vụ, cấp sở, cấp phòng” được Bộ Nội vụ hướng dẫn triển khai thực hiện đối với 14 cơ quan Trung ương và 22 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Mục đích là nhằm phát hiện, thu hút, trọng dụng những người có đức, có tài, phát huy được phẩm chất, trình độ, năng lực, kinh nghiệm để đóng góp sức lực, trí tuệ cho sự phát triển bền vững của đất nước; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý cấp vụ, cấp sở, cấp phòng; góp phần thực hiện tốt Chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế. Đồng thời, tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh; từng bước đổi mới quy trình bổ nhiệm cán bộ, lãnh đạo, quản lý; tránh tình trạng cục bộ, khép kín trong công tác quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý.

Theo báo cáo của Bộ Nội vụ tại hội nghị, sau 3 năm triển khai có 12/14 cơ quan Trung ương thuộc diện thí điểm thực hiện tổ chức thi tuyển 29 chức danh cán bộ, lãnh đạo, quản lý cấp vụ và cấp phòng; kết quả, có 42 ứng viên trúng tuyển (cấp vụ có 32 ứng viên và cấp phòng có 10 ứng viên). Tại 22 địa phương thực hiện thí điểm thì có 17 địa phương tổ chức thi tuyển 86 chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp sở và cấp phòng; kết quả có 368 ứng viên trúng tuyển (cấp cơ sở có 33 ứng viên và cấp phòng có 335 ứng viên).

Tại hội nghị, các Bộ và địa phương đã tập trung thảo luận về những kết quả đạt được, chỉ ra những ưu điểm và hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện. Theo đánh giá của các Hội đồng thi tuyển các bộ, ngành và địa phương thí điểm thì việc tổ chức thi tuyển các chức danh lãnh đạo, quản lý cấp sở, cấp phòng đã góp phần tạo động lực, khích lệ ý chí phấn đấu, phát triển nghề nghiệp của mỗi người công chức; tạo điều kiện cho công chức, viên chức có năng lực, trình độ chuyên môn, tham gia vào đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý của đơn vị. Bên cạnh đó, việc mở rộng đối tượng tham gia dự tuyển cũng tạo điều kiện mở rộng nguồn nhân lực có chất lượng, trình độ tuyển chọn vào các vị trí lãnh đạo, quản lý còn thiếu...

Theo Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân, qua việc tổ chức thí điểm từ các bộ và địa phương cho thấy, bên cạnh những kết quả đạt được, thì quá trình thực hiện Đề án còn tồn tại một số hạn chế như: Việc chuẩn bị và chỉ đạo nội dung thi tuyển chưa đầy đủ và có những điểm chưa đầy đủ, cụ thể, rõ ràng; sự phối hợp hoạt động giữa các cơ quan được giao nhiệm vụ chỉ đạo triển khai thực hiện Đề án có lúc chưa chặt chẽ; nhiều cơ quan, đơn vị được chọn thí điểm còn lúng túng trong triển khai thực hiện, thời gian thực hiện kéo dài; việc thi tuyển lãnh đạo, quản lý chưa thu hút đông đảo cán bộ, công chức tham gia; việc thành lập Hội đồng thi tuyển ở một số nơi chưa hợp lý, còn lúng túng trong xử lý một số tình huống khi tổ chức thi tuyển...

Từ thực tế 3 năm triển khai Đề án, Bộ Nội vụ sẽ tiến hành sà soát, sửa đổi, bổ sung một số nội dung cần thiết theo thẩm quyền đề nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư cho ý kiến. Bên cạnh đó, Bộ Nội vụ sẽ thực hiện tổng kết Đề án vào cuối năm 2022, đồng thời đề nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư có chủ trương nhân rộng việc thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý các cơ quan, đơn vị thuộc hệ thống chính trị trong cả nước./.

 
 
 
Tử Long/DIENBIENTV.VN
.