Điện Biên

Trên 99% chi bộ đã hoàn thành Đại hội chi bộ cơ sở thuộc đảng bộ cơ sở

Thứ Năm, 09/04/2020, 16:37 [GMT+7]

Điện Biên TV - Tính đến hết tháng 3/2020, trên địa bàn tỉnh Điện Biên đã có 2.494/2.501 chi bộ đã hoàn thành Đại hội chi bộ cơ sở thuộc đảng bộ cơ sở, đạt 99,72% 

1
Trên 99% chi bộ đã hoàn thành Đại hội chi bộ cơ sở thuộc đảng bộ cơ sở

Kết quả Đại hội chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở: tính đến ngày 25/3/2020 đã có 2.494/2.501 (99,72%) chi bộ đã tiến hành đại hội; đại hội điểm có 23/25 (92%) chi bộ, đảng bộ cơ sở (10 chi bộ cơ sở, 13 đảng bộ cơ sở) thuộc 14 đảng bộ trực thuộc tỉnh đã tiến hành đại hội.

Trong thời gian tới, các Đảng bộ cơ sở tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, tổ chức đại hội đảng bộ các cấp theo đúng tiến độ đề ra tại Kế hoạch số 79-KH/TU, ngày 14/8/2019 của Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị. Tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025; Tiến hành duyệt Văn kiện đại hội của các đảng bộ trực thuộc tỉnh.

Việc chuẩn bị và tổ chức Đại hội đảng bộ các cấp có nhiều nội dung quan trọng, đòi hỏi các cấp ủy, tổ chức đảng phải đề cao trách nhiệm, đảng viên cần nhận thức đầy đủ, sâu sắc ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng của Đại hội để chuẩn bị thật tốt và tổ chức thành công Đại hội chi đảng bộ cơ sở tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh Điện Biên theo đúng kế hoạch đề ra./.

 

 

Hương Trà/DIENBIENTV.VN

.