Điện Biên

Tạm hoãn Đại hội đảng bộ các cấp để phòng chống dịch Covid-19

Thứ Bảy, 28/03/2020, 07:30 [GMT+7]

Điện Biên TV - Đây là một trong những ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Công văn số 1078-CV/TU ngày 27/3, về việc tiếp tục đẩy mạnh các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

1
Điện Biên tạm dừng các hoạt động hội họp, các sự kiện tập trung đông người

Trước tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, nguy cơ lây lan cao, để tập trung phòng chống, kiểm soát lây nhiễm, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy thực hiện nghiêm công điện số 06/ĐM ngày 26/3 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh.

Theo đó, yêu cầu các cấp ủy trực thuộc tạm hoãn ngay việc tổ chức Đại hội đảng bộ cấp cơ sở, kể cả Đại hội điểm đến khi có thông báo mới để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh một cách hiệu quả nhất.

Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác chuẩn bị Đại hội đảng bộ các cấp theo tinh thần Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị; khi tình hình dịch Covid-19 được kiểm soát, không còn nguy cơ lây nhiễm sẽ tiến hành tổ chức Đại hội theo kế hoạch chung.

Chỉ đạo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức tăng cường tuyên truyền, vận đông nâng cao ý thức, trách nhiệm đến từng hộ, người dân về công tác phòng chống dịch. Thời gian tới, khuyến cáo người dân hạn chế tiếp xúc xã hội, ít di chuyển và hướng dẫn người dân cách thức phòng chống; thực hiện khai báo y tế tự nguyện, thông báo kịp thời với cơ sở y tế về tình hình sức khỏe nếu có yếu tố, biểu hiện nghi ngờ nhiễm bệnh Covid-19.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh tạm dừng các hoạt động hội họp, các sự kiện tập trung trên 20 người; thực hiện đóng cửa các cơ sở dịch vụ, trừ dịch vụ cung cấp lương thực, thực phẩm, các cơ sở khám chữa bệnh; cấm tụ tập nhiều hơn 10 người bên ngoài các công sở, trường học, bệnh viện; yêu cầu người dân hạn chế ra khỏi nhà. Thời gian thực hiện các biện pháp này từ 0 giờ ngày 28/3.

 

Hương Trà/DIENBIENTV.VN

.