Phiên họp UBND tỉnh tháng 6 (lần 2)

Bầu bổ sung thành viên UBND tỉnh

Thứ Năm, 13/06/2019, 10:27 [GMT+7]
Điện Biên TV - Trong 2 ngày 13 - 14/6, tại phiên họp UBND tỉnh tháng 6 (lần 2) các Đại biểu tập trung bàn, đánh giá và thống nhất hoàn thiện 10 báo cáo, tờ trình nội dung quan trọng. Đặc biệt tại phiên họp lần này sẽ xem xét Tờ trình đề nghị bầu bổ sung thành viên UBND tỉnh do Sở Nội vụ trình.
 
Quang cảnh phiên họp
Quang cảnh phiên họp

 

Cụ thể: Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 6 tháng đầu năm và mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2019; Báo cáo tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ giải pháp chủ yếu, điều hành dự toán ngân sách địa phương 6 tháng cuối năm 2019

Báo cáo việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2019; Báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo điều hành 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm công tác chỉ đạo điều hành 6 tháng cuối năm 2019 của UBND tỉnh

Báo cáo kết quả phối hợp giữa UBND tỉnh với Thường trực HĐND tỉnh trong vấn đề phát sinh giải quyết các phát sinh từ sau kỳ họp thứ 9 - HĐND tỉnh khóa XIV; Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 và Báo cáo việc giải quyết khiếu nại, tố cáo 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.

Tờ trình đề nghị ban hành Quy định một số chế độ đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao và mức chi đối với các giải thi đấu thể thao trên địa bàn tỉnh Điện Biên; Báo cáo công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Ngoài ra, phiên họp sẽ xem xét Tờ trình đề nghị bầu bổ sung thành viên UBND tỉnh do Sở Nội vụ trình./.

 
 
 
 
          Tử Long/DIENBIENTV.VN
.