Công chức, viên chức mất việc ngay nếu vi phạm các lỗi sau

Thứ Sáu, 15/05/2020, 07:14 [GMT+7]

Cán bộ, công chức sẽ bị áp dụng hình thức kỷ luật buộc thôi việc nếu vi phạm các lỗi sau đây.

 

Link: https://vov.vn/phap-luat/tu-van-luat/cong-chuc-vien-chuc-mat-viec-ngay-neu-vi-pham-cac-loi-sau-1048177.vov

 

Theo VOV
 

.