.

Mường Ảng đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa

Thứ Sáu, 09/11/2018, [GMT+7]

Điện Biên TV - Những năm qua, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đã nhận được sự hưởng ứng của đông đảo các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện Mường Ảng. Nhiều hoạt động như: Xây dựng gia đình, khu dân cư văn hóa; phát triển phong trào văn nghệ, thể thao; phát triển kinh tế góp phần xây dựng nông thôn mới đã thu hút sự quan tâm, hưởng ứng của người dân. Từ phong trào này đã xuất hiện nhiều gia đình, khu dân cư tiêu biểu về xây dựng đời sống văn hoá.

Tổ dân phố 6, thị trấn Mường Ảng hiện có hơn 130 hộ với gần 500 nhân khẩu, năm 2014 tổ được công nhận tổ dân phố văn hóa. Để duy trì và giữ vững danh hiệu đã đạt được, thời gian qua, chi bộ tổ đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động bà con Nhân dân nghiêm túc chấp hành các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước, tích cực phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, tham gia xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.

Thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, bà con trong tổ đã tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua, đến nay tỷ lệ gia đình văn hóa của tổ đạt gần 89%, hộ nghèo giảm xuống còn 4 hộ, 100% các hộ có phương tiện nghe nhìn, đi lại, các hoạt động văn hóa văn nghệ được duy trì. Người dân trong khu phố quan tâm đến thế hệ trẻ, khu phố đã lập quỹ khuyến học để động viên khích lệ các em học giỏi. Từ sự động viên tích cực ấy mà năm học 2017-2018, khu phố có gần 70 em đạt học sinh giỏi các cấp và 4 em đỗ đại học.   
 
Để thúc đẩy cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” có sức lan tỏa trong cộng đồng, thời gian qua, Ủy ban MTTQ thị trấn Mường Ảng đã chỉ đạo Ban công tác mặt trận các tổ dân phố trên địa bàn tập trung tăng cường thực hiện các tiêu chí xây dựng khu dân cư môi trường xanh, sạch, đẹp, an toàn. Đồng thời chú trọng xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hoá, các phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục, thể thao được duy trì.

1
Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao cũng được các cấp, các ngành của huyện hết sức quan tâm. ảnh KT

 

Đến nay, đời sống văn hóa của người dân trên địa bàn không ngừng được nâng lên, tỷ lệ hộ hộ nghèo giảm còn 10%, trên 82% hộ gia đình được công nhận gia đình văn hóa, 10/11 tổ dân phố đạt tổ dân phố văn hóa, thị trấn Mường Ảng đang nỗ lực phấn đấu đạt thị trấn đô thị văn minh vào năm 2020.
  
Tại xã Ảng Cang cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư” cũng được triển khai mạnh mẽ trên toàn xã, giúp xã trở thành điểm sáng của huyện Mường Ảng trong phong trào này. Thông qua cuộc vận động, người dân đã nắm rõ tiêu chí danh hiệu gia đình văn hóa, khu dân cư tiên tiến, khu dân cư văn hóa; từ đó có ý thức thực hiện quy ước, hương ước, nếp sống văn minh trong việc cưới hỏi, tang gia, lễ hội, mừng thọ.

Hiện 100% số bản trên địa bàn xã đã xây dựng được hương ước, quy ước; 11/21 bản đã được công nhận là bản văn hóa; trên 57% gia đình được công nhận gia đình văn hóa. Hiện nay, xã Ảng Cang tích cực bảo tồn các vật dụng trong đời sống thường ngày của các dân tộc trên địa bàn xã như: Trang phục, dụng cụ sản xuất, dụng cụ âm nhạc..vv.. để lưu giữ và bảo tồn các giá trị văn hóa riêng của mỗi dân tộc.
 
Xác định rõ ý nghĩa của của cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, các cấp ủy Đảng, chính quyền huyện Mường Ảng luôn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục, nâng cao nhận thức về văn hóa, nhiệm vụ xây dựng, phát triển văn hóa, chỉ đạo triển khai thực hiện phong trào ngày càng sâu rộng trong huyện và gắn kết chặt chẽ với các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước.

Ban chỉ đạo phong trào động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” của huyện đã xây dựng kế hoạch cụ thể để chỉ đạo, triển khai thực hiện, tổ chức tuyên truyền về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến đông đảo các tầng lớp nhân dân.

Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội từ huyện đến cơ sở đã phát động nhiều phong trào thi đua, phấn đấu xây dựng gia đình văn hóa, cơ quan, đơn vị văn hóa; tổ dân phố, khu dân cư văn hóa gắn với tuyên truyền pháp luật và tuyên truyền thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang; vận động Nhân dân tích cực tham gia phong trào xây dựng nông thôn mới, xóa đói giảm nghèo, làm giàu chính đáng.
 
Phong trào “người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến” đã phát triển mạnh mẽ cả về chỉ tiêu, phẩm chất đạo đức, lối sống. Hằng năm, số lượng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong lao động sản xuất, công tác, học tập, được tặng các danh hiệu và hình thức thi đua đều tăng.

1
Người dân đã nắm rõ tiêu chí danh hiệu gia đình văn hóa, khu dân cư tiên tiến, khu dân cư văn hóa; từ đó có ý thức thực hiện quy ước, hương ước, nếp sống văn minh trong khu dân cư. ảnh KT

 

Phong trào xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa được Nhân dân quan tâm thực hiện và đồng tình hưởng ứng. Từ việc đăng ký đến bình xét danh hiệu gia đình văn hóa hằng năm được tiến hành công khai, dân chủ, mang ý nghĩa tích cực. Xây dựng khu dân cư văn hóa dựa trên cơ sở xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư tiên tiến góp phần tích cực tạo ra những tiêu chuẩn và chuẩn mực về văn hóa.

Nếp sống văn hóa thấm vào từng người dân, từng hộ gia đình, từng tập thể và từng cộng đồng dân cư. Hiện nay, toàn huyện Mường Ảng có hơn 7.000/10.300 hộ gia đình văn hóa, đạt gần 63%; 71/139 khu dân cư văn hóa, đạt 51%; 97/100 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa, đạt 96%. Toàn huyện có 5 xã và thị trấn đăng ký xây dựng “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”, “Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị”.

Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao cũng được các cấp, các ngành của huyện hết sức quan tâm. Đến nay, toàn huyện có 55 đội văn nghệ, 46 CLB thể dục thể thao. Bình quân hằng năm, tỷ lệ người tham gia luyện tập thể dục, thể thao thường xuyên đạt trên 26%.
 
Bên cạnh đó, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, phong trào học tập, lao động sáng tạo được đẩy mạnh. Hằng năm, Ủy ban MTTQ huyện Mường Ảng phối hợp với các cấp, các ngành tổ chức thực hiện 6 tiêu chuẩn đối với khu dân cư, 3 tiêu chuẩn đối với gia đình để bình xét khu dân cư tiên tiến và hộ gia đình văn hóa. Hướng dẫn cụ thể quy trình tổ chức Ngày hội “Đại đoàn kết toàn dân tộc”, đánh giá kết quả các biện pháp thực hiện 5 nội dung theo cuộc vận động, đồng thời phát động đăng ký thi đua cho những năm tiếp theo.
 
Phong trào động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” của huyện Mường Ảng đã đem lại hiệu quả thiết thực trên nhiều mặt của đời sống xã hội, thể hiện tính đúng đắn trong chủ trương của Đảng, được đông đảo các tầng lớp Nhân dân nhiệt tình hưởng ứng và tham gia tích cực.Với sức lan tỏa của phong trào không chỉ góp phần tạo sự chuyển biến tích cực về ý thức cộng đồng mà còn tạo sự gắn kết giữa các gia đình, dòng tộc. Từ đó, tạo động lực cho Nhân dân phấn khởi thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế; đấu tranh bài trừ các tệ nạn xã hội, xây dựng môi trường xã hội lành mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội tại địa phương, đơn vị./.

 

 

Hoàng Hảo/DIENBIENTV.VN

.
.
.
.
.