Điện Biên: Tuyên dương, khen thưởng nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến ngành Giáo dục và Đào tạo

Thứ Sáu, 26/06/2020, 18:35 [GMT+7]
Điện Biên TV – Ngày 26/6, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh đã tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến lần thứ 5, giai đoạn 2020-2025.
Thừa ủy của Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Quý trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong phong trào thi đua giai đoạn 2015 - 2020 thuộc ngành GD&ĐT tỉnh.
Thừa ủy của Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Quý trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong phong trào thi đua giai đoạn 2015 - 2020 thuộc ngành GD&ĐT tỉnh.

Giai đoạn 2015-2020, phong trào thi đua và công tác khen thưởng trong ngành Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tiếp tục được duy trì và tổ chức sâu rộng, hiệu quả. Nội dung các phong trào thi đua đã bám sát nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ trọng tâm trong từng năm học. Từ đó, tạo động lực động viên, khuyến khích các tập thể, cá nhân phát huy truyền thống yêu nước, hăng hái thi đua, đổi mới sáng tạo trong dạy và học, khắc phục khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến có đóng góp tích cực trong thực hiện nhiệm vụ được phát hiện, bồi dưỡng nêu gương và nhân rộng.

Quy mô, mạng lưới trường học tiếp tục được mở rộng, đáp ứng nhu cầu học tập của nhân dân. Chất lượng giáo dục từng bước được nâng cao, tỷ lệ trường chuẩn quốc gia, kết quả phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi, phổ cập giáo dục THCS được duy trì, giữ vững và nâng cao chất lượng... góp phần đưa sự nghiệp GD&ĐT của tỉnh có những bước phát triển vững chắc.

Phát biểu tại Hội nghị điển hình tiên tiến ngành GD&ĐT, đồng chí Lê Văn Quý ghi nhận, đánh giá cao chất lượng phong trào thi đua yêu nước của ngành GD&ĐT trong những năm qua. Đồng chí đề nghị trong thời gian tới ngành GD&ĐT cần tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ GD&ĐT gắn với việc học tập và làm theo tư tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tăng cường công tác tuyên truyền, quán triệt và tổ chức thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc.

Nhân dịp này, Thủ tướng Chính phủ tặng cờ thi đua cho 1 tập thể, tặng Bằng khen cho 3 tập thể, 3 cá nhân thuộc ngành GD&ĐT tỉnh. Bộ GD&ĐT tặng Bằng khen cho 11 tập thể, 20 cá nhân…/.

 
 
 
 
 
Tử Long/DIENBIENTV.VN
.