Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân sự tỉnh Điện Biên thành công tốt đẹp

Thứ Năm, 25/06/2020, 16:17 [GMT+7]
Điện Biên TV - Ngày 25/6, Đại hội Đảng bộ Quân sự tỉnh đã tiến hành bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Quân sự tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 và thông qua Nghị quyết Đại hội.
Đồng chí Lò Văn Muôn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ Quân sự tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025.
Đồng chí Lò Văn Muôn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ Quân sự tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025.

Với tinh thần tập trung, dân chủ, trách nhiệm cao, đại hội đã bầu 12 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ Quân sự tỉnh khóa XVI nhiệm kỳ 2020 – 2025; đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh được chỉ định tham gia Ban Chấp hành; đồng chí Trần Văn Sơn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2020-2025. Đại hội đã bầu 15 đại biểu chính thức, 2 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 14, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội Đảng bộ Quân sự tỉnh thảo luận, đóng góp ý kiến và nhất trí thông qua báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia dự thảo các văn kiện trình Đại hội 13 của Đảng.

Đại hội Đảng bộ Quân sự tỉnh xác định phương hướng, mục tiêu trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 là: Quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng. Tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của toàn Đảng bộ; xây dựng Đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; nâng cao chất lượng tổng hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu của LLVT tỉnh. 

Tăng cường tiềm lực quốc phòng, gắn với phát triển KT-XH; xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân, gắn với thế trận an ninh nhân dân, biên phòng toàn dân vững mạnh, xây dựng KVPT tỉnh, huyện và “thế trận lòng dân” vững chắc. Phòng chống có hiệu quả âm mưu, thủ đoạn trong chiến lược “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết TW 4 (khóa XII) của Đảng gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện tốt 3 khâu đột phá (Nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập; tạo chuyển biến vững chắc về xây dựng chính quy, chấp hành pháp luật, kỷ luật; nâng cao năng lực, trách nhiệm nêu gương của đội ngũ cán bộ)… Đại hội đã thống nhất xác định 11 chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu trong nhiệm kỳ tới.

a
Đại biểu biểu quyết tại Đại hội.

Phát biểu bế mạc Đại hội, đồng chí Trần Văn Sơn, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh nhấn mạnh: “Thành công của đại hội đã thể hiện sự quán triệt, thực hiện nghiêm túc chỉ thị, kế hoạch đại hội của cấp trên, phát huy kết quả của đại hội cấp cơ sở và sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sắc, chặt chẽ của Thường vụ Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu II và Thường vụ Tỉnh ủy.

Ban Chấp hành Đảng bộ Quân sự tỉnh khóa XVI sẽ tiếp tục kế thừa và phát huy những thành tích, kinh nghiệm của Ban chấp hành nhiệm kỳ trước để xây dựng tinh thần đoàn kết, cộng đồng trách nhiệm cùng Đảng bộ và lực lượng vũ trang tỉnh quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội lần thứ XVI đề ra. Thành công của đại hội là bước khởi đầu 5 năm tới, do vậy ngay sau đại hội, các tổ chức đảng cần tổ chức tốt việc quán triệt và cụ thể hóa nghị quyết của đại hội, tuyên truyền sâu rộng trong toàn Đảng bộ và lực lượng vũ trang tỉnh nhà về kết quả đại hội; xây dựng và triển khai chương trình, kế hoạch hành động cụ thể mà mỗi đại biểu dự đại hội là hạt nhân tích cực, chủ động cụ thể hóa và triển khai thực hiện trong cơ quan, đơn vị”.

Sau 2 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc với tinh thần trách nhiệm cao, Đại hội Đảng bộ Quân sự tỉnh lần XVI, nhiệm kỳ 2020-2025 đã thành công tốt đẹp./.

 

Tử Long – Đức Hạnh

.