.
TP. Điện Biên Phủ :

Dấu ấn, niềm tin và hy vọng

Thứ Ba, 02/01/2018, [GMT+7]

Điện Biên TV - Cùng với sự quan tâm thường xuyên của Trung ương, sự chỉ đạo trực tiếp của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Điện Biên. Năm 2017 - năm thứ hai thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc Thành phố Điện Biên Phủ: Đoàn kết, nỗ lực, vượt khó phát huy tiềm năng, nội lực, quyết liệt trong chỉ đạo điều hành, giành thắng lợi toàn diện, ghi đậm  dấu ấn, niềm tin và hy vọng.

Những "Dấu ấn" nổi bật.

Năm 2017 đã khép lại, vượt lên khó khăn, từ tiềm năng lợi thế Thành phố là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội của tỉnh, giao thông thuận lợi, có cụm di tích chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ. Đảng bộ, chính quyền tập trung lãnh đạo, chỉ đạo theo hướng đảm bảo tỷ trọng ngành thương mại - dịch vụ chiếm gần 63%; công nghiệp - xây dựng gần 35%, nông - lâm - thủy sản trên 2 %.

1
Một góc Thành phố điện Biên Phủ

 

Theo đó tiếp tục xác định mũi nhọn, chọn khâu đột phá để phát triển kinh tế của Thành phố là: Thương mại - dịch vụ du lịch và hình thành cơ cấu kinh tế vùng. Cùng với việc  tạo cơ chế thông thoáng để thu hút vốn đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi để các thành phần kinh tế cạnh tranh bình đẳng. Kinh tế tiếp tục tăng trưởng, đã có 16/17 chỉ tiêu về kinh tế - xã hội đã đạt và vượt. GDP bình quân 3.781 USD/người/ năm. Điểm nhấn là thương mại - dịch vụ - du lịch tiếp tục phát triển cả về quy mô, chất lượng và loại hình. Các cơ sở sản xuất, loại hình kinh doanh tiếp tục được đầu tư xây dựng. Hỗ trợ, tạo công ăn việc làm mới cho trên 2.100 người lao động, doanh thu  gần 1.200 tỷ đồng.

Với quần thể di tích lịch sử Điện Biên Phủ, hoạt động du lịch trên địa bàn có chuyển biến tích cực trong quản lý, giới thiệu và quảng bá. Lấy sự hài lòng của khách tham quan để đánh giá chất lượng công việc. Điểm nhấn du lịch đã có trên 360 ngàn lượt khách trong và ngoài nước về với Điện Biên lịch sử, mến khách, doanh thu gần 432 tỷ đồng. Sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và các ngành nghề truyền thống được hỗ trợ, đầu tư, khôi phục,  phát triển đạt 4.450 tỷ đồng.

Với tư duy, tầm nhìn chiến lược, đặt Thành phố trong sự vận động và phát triển. Vì vậy một mặt vừa chỉnh trang đô thị hiện tại, đồng thời vừa khẩn trương mở rộng và phát triển Thành phố trong tương lai cho những thập kỷ tới, trong hành trình cán đích mục tiêu trở thành Đô thị loại 2 vào năm 2020. Trong năm 2017 với tổng vốn đầu tư xây dựng cơ bản ước đạt gần 1.500 tỷ đồng.

Nhiều công trình đường nội thị, công trình đấu nối giữa các khu đô thị với khu tái định cư Noong Bua, đường vành đai II, đường ASEAN, đường 60m, hạ tầng kỹ thuật khung, kè ven sông Nậm Rốm... đang nỗ lực thi công phấn đấu hoàn thiện theo kế hoạch. Đồng thời với nguồn vốn Dự án “Chương trình đô thị miền núi phía Bắc” trên 32 triệu USD, thực hiện trong giai đoạn 2015 - 2020 sẽ đã đem lại một vóc dáng, diện mạo mới, làm vui lòng, ấn tượng, hấp dẫn khách du lịch gần, xa về với Thành phố Điện Biên Phủ tươi trẻ.

Cùng với phát triển kinh tế, Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ l phát huy sức mạnh tổng hợp của các xã, phường, phòng, ban, đoàn thể, cùng cấp ủy, UBND, nhân dân các dân tộc Tà Lèng chung sức đồng lòng cùng xây dựng nông thôn mới. Theo đó với mức đầu tư và hỗ trợ trên 23 tỷ đồng tập trung cho xóa đói giảm nghèo, đầu tư hệ thống giao thông, thủy lợi, triển khai các chương trình dự án. Ứng dụng tiến bộ KHKT vào sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi gia súc, gia cầm, thủy  sản, cải thiện môi trường. Chăm sóc rừng và phát triển mô hình vườn rừng, vườn cây ăn quả. Nỗ lực trong xây dựng nông thôn mới, đã thực sự tạo niềm tin vững chắc trong đồng bào dân tộc trên con đường nông thôn mới no ấm, yên vui và phát triển bền vững.

Để văn hóa nền tảng tinh thần của xã hội.

Làm theo lời Bác dạy: "Cán bộ là cái gốc của mọi công việc, công việc thành công hay thất bại do cán bộ tốt hay kém". Đảng bộ nghiêm túc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương: 4, 5 và 6 khóa XII. Đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng, rèn luyện đạo đức phẩm chất, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng. Chống mọi biểu hiện "Tự diễn biến, tự chuyển hóa", trước yêu cầu đòi hỏi ngày càng cao của sự nghiệp đổi mới và yêu cầu cấp bách trong xây dựng chỉnh đốn Đảng hiện nay.  

Chăm lo, phát huy nhân tố con người, Thành ủy, UBND tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh sự nghiệp Giáo dục - Đào tạo. Để giáo dục  Thành phố phát triển mạnh cả về quy mô, số lượng và chất lượng. Giữ vững kết quả phổ cập đúng độ tuổi, phổ cập THCS và  THPT. Luôn xứng đáng là ngọn cờ đầu trong công tác giáo dục, đào tạo của Tỉnh Điện Biên. Những kết quả trong năm học nổi bật làm vui lòng người: 28/33 trường công lập đạt trường chuẩn Quốc gia; 100% trạm y tế xã, phường đạt chuẩn Quốc gia về y tế và có bác sỹ.

1
Chương trình nghệ thuật Lễ hội Hoa Ban năm 2017

 

Nhận thức văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, cấp ủy, chính quyền, đoàn thể cùng ngành Văn hóa "vào cuộc" xây dựng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”. Đã có gần 96% hộ gia đình; 89% tổ dân phố, bản; 100% cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa, 3/7 phường đạt chuẩn đô thị văn minh, 2/2 xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới.. Điểm thành công nổi bật trong năm qua là "cuộc chiến" xóa đói giảm nghèo đã chiến thắng, Thành phố không còn hộ đói, hộ nghèo giảm chỉ còn  0,56%.

Năm mới - vững niềm tin vào thắng lợi mới

Phải khẳng định những kết quả đạt được trong năm 2017 là cơ bản, toàn diện. Đó là thuận lợi, hành trang tự tin, bước vào giai đoạn phát triển mới. Tuy nhiên, trên chặng đường đi tới, hẳn mỗi chúng ta còn trăn trở, hay chính là thách thức đòi hỏi sự đồng sức, đồng lòng nỗ lực, quyết tâm cao trong chỉ đạo và tổ chức thực hiện là: Phấn đấu xây dựng Thành phố  trở thành đô thị loại 2 vào năm 2020. Thẳng thắn, dũng cảm nhận rõ và kiên quyết khắc phục những tồn tại yếu kém trong công tác quản lý đô thị, quản lý đất đai, quản lý trật tự xây dựng, vệ sinh môi trường; Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, dự án hạ tầng kỹ thuật khung, dự án đường Hoàng Văn Thái còn chậm...    

Phát huy truyền thống Điện Biên Phủ anh hùng, sức trẻ "Thành phố tuổi 25". Giữ vững niềm tin, tăng cường đoàn kết trong Đảng, đảm bảo sự đồng thuận xã hội trong nhân dân. Với tinh thần đổi mới trong lãnh đạo, quản lý: "Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả". Tin tưởng chắc chắn rằng năm 2018 - Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc Thành phố Điện Biên Phủ sẽ giành nhiều thắng lợi mới./.
                                            

 

 

CTV - Đỗ Quang Khải

.
.
.
.
.