.
Đảng ủy dân chính Đảng tỉnh :

Tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết TW 6 khóa XII

Thứ Năm, 28/12/2017, [GMT+7]

Điện Biên TV - Sáng 28/12, Ban Thường vụ Đảng ủy Dân chính Đảng tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII.

Dự hội nghị có các đồng chí là UV Ban chấp hành Đảng bộ, các đồng chí báo cáo viên của Đảng ủy, các đồng chí Bí thư, phó Bí thư, cấp ủy các chi, đảng bộ trực thuộc Đảng ủy, các đồng chí cấp ủy các chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở, các đồng chí trưởng, phó các ban xây dựng đảng và các đoàn thể thực thuộc Đảng ủy.

1
Ban Thường vụ Đảng ủy Dân chính Đảng tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII.


Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành TW Đảng khóa XII, đã thông qua bốn Nghị quyết chuyên đề quan trọng, nằm trong chương trình toàn khóa của Đại hội XII đó là: Nghị quyết về "Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả"; Nghị quyết về "Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập"; Nghị quyết về "Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới"; Nghị quyết về "Công tác dân số trong tình hình mới".

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Đỗ Văn Ruẫn - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy nhấn mạnh, bốn nghị quyết mà Hội nghị TW Đảng lần thứ 6 ban hành là những nghị quyết quan trọng cuả Đảng, vì vậy việc tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết là một nhiệm vụ quan trọng, cần được tổ chức thiết thực, hiệu quả, bảo đảm toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức viên chức, nhất là cán bộ chủ chốt trong toàn Đảng bộ đều được quan triệt học tập và nắm vững những nội dung của Nghị quyết./.
 

 

 

Minh Trang
 

.
.
.
.
.