.

Đường dây nóng Công an thành phố Điện Biên Phủ

Thứ Năm, 04/10/2018, [GMT+7]

Điện Biên TV - Công an thành phố Điện Biên Phủ đã phối hợp với Công ty viễn thông Quân đội Viettel triển khai lắp đặt điện thoại đường dây nóng trực thuộc Công an thành phố như Trực ban hình sự, Cảnh sát 113 và Công an các phường, xã trên điạ bàn.

Nhằm tăng cường công tác bảo đảm An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, chủ động phòng ngừa, kịp thời phát hiện, đấu tranh với các loại tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật trên địa bàn thành phố.

Công an thành phố Điện Biên Phủ đã phối hợp với Công ty viễn thông Quân đội Viettel triển khai lắp đặt điện thoại đường dây nóng hoạt động 24/24 giờ tại Trực ban hình sự, Cảnh sát 113 Công an thành phố và Công an các phường, xã, để tiếp nhận thông tin phản ánh về các hành vi vi phạm pháp luật và tin báo, tố giác về tội phạm do cơ quan, tổ chức và nhân dân cung cấp

 

Mọi thông tin do quần chúng cung cấp sẽ được đảm bảo bí mật. Những tổ chức, cá nhân cung cấp tài liệu, thông tin có giá trị, giúp CQĐT khám phá án sẽ được khen thưởng theo đúng quy định của pháp luật.

Đề nghị quần chúng nhân dân tích cực phát hiện, tố giác tội phạm, hỗ trợ, giúp đỡ cơ quan CSĐT nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng chống tội phạm trên địa bàn./.

 

 

Hương Trà/DIENBIENTV.VN

.
.
.
.
.