.
Bộ CHQS tỉnh Điện Biên :

Thi đua Quyết thắng xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh

Chủ Nhật, 07/10/2018, [GMT+7]

Điện Biên TV - Thấm nhuần lợi dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua và những người thi đua là những người yêu nước nhất”. Những năm qua công tác thi đua khen thưởng và Phong trào Thi đua Quyết thắng của lực lượng vũ trang tỉnh Điện Biên đã được triển khai sâu rộng gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao trên địa bàn.

Với nội dung, hình thức hoạt động phong phú, đổi mới, thiết thực phong trào thi đua Quyết thắng đã tạo nên khí thế thi đua sôi nổi, rộng khắp, thu hút đông đảo cán bộ, chiến sỹ tham gia, được Nhân dân đồng tình ủng hộ và đạt kết quả toàn diện. Qua đó, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương; xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững mạnh ở địa phương.

1
Bộ CHQS tỉnh Điện Biên Thi đua Quyết thắng xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh. ảnh KT


Trong những năm qua, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã quán triệt sâu sắc và tổ chức thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, Nhà nước và Quân đội về công tác thi đua khen thưởng gắn phong trào thi đua quyết thắng của lực lượng vũ trang với phong trào thi đua yêu nước ở địa phương.

Nhiều phong trào thi đua đã được thực hiện có hiệu quả, như: Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”; “Huấn luyện giỏi, đoàn kết tốt, kỷ luật nghiêm, sẵn sàng chiến đấu cao”, Đoàn kết, hiệp đồng, lập công tập thể”; phong trào “Dạy tốt, học tốt” và “Dân quân huấn luyện giỏi, lao động sản xuất tốt” hay phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”..vv..

Nhiều nội dung thi đua đã gắn chặt với các ngày kỷ niệm truyền thống, những sự kiện trọng đại của đất nước, của địa phương và với các cuộc vận động lớn trong toàn Đảng, toàn quân và toàn dân; trong đó có cuộc vận động “xây dựng chỉnh đốn Đảng”, “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Quân đội chung tay vì người nghèo - Không để ai bỏ lại phía sau”. Thông qua đó đã làm cho phong trào thi đua ngày càng có sức lan tỏa và tầm ảnh hưởng sâu rộng.
 
Trước yêu cầu ngày càng cao của nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, phong trào thi đua Quyết thắng của lực lượng vũ trang tỉnh đã hướng mọi hoạt động của cán bộ, chiến sỹ vào nâng cao trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu. Đồng thời các phong trào thi đua Quyết thắng không chỉ phát triển trong các đơn vị thường trực mà còn diễn ra sôi nổi trong các đơn vị dân quân tự vệ, dự bị động viên được gắn chặt với phong trào thi đua yêu nước.

Biểu hiện cụ thể các cơ quan, đơn vị đã thường xuyên bổ sung, hoàn thiện các phương án tác chiến; tổ chức luyện tập nghiêm túc để bộ đội nắm chắc và xử lý tình huống thuần thục; chú trọng công tác tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh, huyện; diễn tập chiến thuật ở đơn vị chủ lực; diễn tập chiến đấu trị an ở các xã, phường, thị trấn. Phong trào thi đua Quyết thắng cũng hướng vào việc giáo dục ý thức quốc phòng toàn dân, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh với nhiều cách làm mới mang tính đột phá. Nhiều địa phương có cách làm hay, sáng tạo và đạt hiệu quả thiết thực trong xây dựng và củng cố thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc.
 
Phong trào thi đua Quyết thắng cũng đã tập trung vào việc nâng cao bản lĩnh chính trị, nhận thức nhiệm vụ xây dựng con người mới, xây dựng các tổ chức vững mạnh. Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã chú trọng chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thường xuyên đẩy mạnh công tác tuyên truyền làm tốt công tác giáo dục, bồi dưỡng về chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm của Đảng, Chỉ thị, Nghị quyết của cấp trên; tình hình, nhiệm vụ quốc phòng, quân sự của địa phương và đơn vị để xây dựng động cơ, ý thức thi đua cho cán bộ, chiến sỹ.

1
Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ CHQS tỉnh ký kết giao ước thi đua năm 2018. ảnh KT

 

Trong giáo dục chính trị, tư tưởng các cấp ủy, chỉ huy các đơn vị đã kết hợp tốt giữa giáo dục cơ bản với giáo dục thường xuyên thực hiện lồng ghép với các hình thức sinh hoạt để nắm và giải quyết tình hình tư tưởng của bộ đội. Nhờ đó, đã tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, chiến sỹ trong lực lượng vũ trang tỉnh thông qua các phong trào thi đua.
 
Trong 5 năm qua, Lực lượng vũ trang tỉnh đã phát động, tổ chức thực hiện hiệu quả 6 phong trào thi đua Quyết thắng, 26 đợt thi đua đột kích và cao điểm. Thông qua phong trào thi đua đã có hàng trăm tập thể, cá nhân tiêu biểu, xuất sắc được tặng thưởng huân, huy chương và các danh hiệu thi đua, các hình thức khen thưởng.

Kết quả của phong trào thi đua đã thực sự trở thành động lực to lớn, trực tiếp nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của LLVT tỉnh, góp phần thúc đẩy hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, tạo điều kiện cho phát triển kinh tế - xã hội và củng cố quốc phòng-an ninh ở địa phương. Những kết quả, kinh nghiệm 5 năm qua là cơ sở, điều kiện thuận lợi để phong trào thi đua Quyết thắng của LLVT tỉnh tiếp tục phát triển, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quốc phòng-quân sự địa phương của tỉnh trong giai đoạn mới./.

 

 

Hoàng Hảo/DIENBIENTV.VN

.
.
.
.
.