Điện Biên TV - Câu lạc bộ "Phụ nữ nói không với rác thải nhựa", một điểm sáng để mỗi người, mỗi tổ chức cần có những hành động nhất định khi nói không với rác thải nhựa...  

Điện Biên - Mô hình câu lạc bộ "Phụ nữ nói không với rác thải nhựa"
Thứ Ba, 23/07/2019, 15:34 [GMT+7]
.
.
.