Điện Biên TV - Các loại chất thải y tế, nhất là các loại chất thải rắn, nguy hại nếu không được phân loại, thu gom, quản lý và xử lý tốt sẽ dẫn đến ô nhiễm môi trường đất, nước, không khí, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe con người, hệ sinh thái.

Phân loại rác thải tại Trung tâm Y tế huyện Tuần Giáo
Thứ Sáu, 09/08/2019, 15:50 [GMT+7]
.
.
.