Điện Biên:

Tiếp tục tạm dừng vận chuyển hành khách từ ngày 16/4 đến khi có thông báo mới

Thứ Năm, 16/04/2020, 10:44 [GMT+7]
Điện Biên TV – Thực hiện Công văn của Bộ Giao thông vận tải, tỉnh Điện Biên tiếp tục tạm dừng vận chuyển hành khách của các tuyến vận tải hành khách liên tỉnh, nội tỉnh, xe buýt nội tỉnh, xe hợp đồng, xe du lịch, xe taxi... trên địa bàn từ 0 giờ ngày 16/4.
a
Tiếp tục tạm dừng vận chuyển hành khách từ 00h00' ngày 16/4 đến khi có thông báo mới.

Căn cứ vào Công văn số 3608/BGTVT-VT ngày 15/4/2020 của Bộ Giao thông vận tải về việc triển khai thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp Thường trực Chính phủ ngày 15/4/2020; Để tiếp tục chủ động ngăn chặn, kiểm soát, kiềm chế nguy cơ lây nhiễm từ các địa phương có dịch sang các địa phương chưa có dịch bệnh, bảo vệ tốt nhất cho sức khỏe, tính mạng của nhân dân trong và ngoài tỉnh

Sở Giao thông vận tải tỉnh Điện Biên đề nghị các đơn vị kinh doanh vận tải khách tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ và công văn số 539/SGTVT-QLVTPT&NL ngày 31/3/2020 của Sở GTVT tỉnh Điện Biên về việc thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19; công văn số 550/SGTVT-QLVTPT&NL ngày 01/4/2020 của Sở GTVT tỉnh Điện Biên về việc tạm đình chỉ hiệu lực có thời hạn các loại phù hiệu, biển hiệu của xe KDVT.

Thời gian thực hiện kể từ 00h00' ngày 16/4/2020 đến khi Thủ tướng Chính phủ có chỉ thị mới; văn bản hướng dẫn của Bộ Giao thông vận tải, UBND tỉnh và của Sở GTVT tỉnh Điện Biên.

Công an tỉnh, Thanh tra Sở chủ trì, phối hợp với phòng Quản lý VT,PT&NL Sở, Ban Quản lý bến xe tiếp tục kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc chấp hành của các bên xe thành viên, các đơn vị vận tải để kịp thời nhắc nhở và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định.

Văn bản 539/SGTVT-QLVTPT&NT về việc thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19.

Sở Giao thông vận tải tỉnh Điện Biên đề nghị các cơ quan, đơn vị có liên quan khẩn trương thực hiện tạm dừng toàn bộ hoạt động vận chuyển hành khách của các tuyến vận tải hành khách liên tỉnh, nội tỉnh, xe buýt nội tỉnh, xe hợp đồng, xe du lịch, xe taxi trên địa bàn tỉnh Điện Biên trừ trường hợp đặc biệt vì lý do công vụ và các trường hợp cung cấp lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cần thiết, xe đưa đón công nhân, chuyên gia của các doanh nghiệp, chuyên chở nguyên vật liệu sản xuất.

 

 
Tử Long/DIENBIENTV.VN
.