Điện Biên nỗ lực giải quyết việc làm cho lao động

Thứ Tư, 15/04/2020, 14:45 [GMT+7]
Điện Biên TV - 3 tháng đầu năm 2020, toàn tỉnh có khoảng trên 2.200 lao động được tạo việc làm mới, đạt gần 25,6% kế hoạch năm.
a
Quý I/2020, tỉnh Điện Biên giải quyết việc làm mới cho khoảng 2.226 lao động, đạt 25,59%KH/năm

Quý I/2020, tỉnh Điện Biên giải quyết việc làm mới cho khoảng 2.226 lao động, đạt 25,59%KH/năm. Trong đó: Thông qua vay vốn hỗ trợ việc làm cho 174 người, xuất khẩu lao động 15 người (thời điểm thực hiện việc xuất khẩu lao động thực hiện trong tháng 01/2020); tuyển dụng vào các doanh nghiệp ngoài tỉnh là 614 người.

Tuyển dụng vào doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trong tỉnh là 189 người; tuyển dụng vào cơ quan HCSN, đảng, đoàn thể là 75 người. Lao động tại các chương trình phát triển kinh tế - xã hội khác và tự tạo việc làm là 1.159 người, tuyển mới và đào tạo nghề cho 1.520 người, tăng 9,83% so với cùng kỳ năm 2019. 

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác giải quyết việc làm cho lao động, trong thời gian tới, ngành Lao động, Thương binh và Xã hội tích cực phối hợp với các cấp, các ngành, các huyện, thị xã, thành phố có kế hoạch khảo sát nguồn nhân lực hiện tại, kế hoạch đào tạo nguồn nhân lực theo lộ trình và có cơ chế đầu tư tài chính phù hợp cho sự phát triển lực lượng lao động và chuyển dịch cơ cấu lao động.

Thực hiện lồng ghép các hoạt động của chương trình cho vay giải quyết việc làm và chương trình giảm nghèo để phát huy hiệu quả vốn vay, tạo việc làm mới và ổn định cuộc sống; cùng với đó là tăng cường tổ chức phiên giao dịch việc làm online để tạo cơ hội cho người lao động tiếp xúc, trao đổi trực tiếp với người sử dung lao động./.

 
 
Tử Long/DIENBIENTV.VN
.