98,86% số hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Điện Biên là nghèo về thu nhập

Thứ Tư, 04/03/2020, 07:50 [GMT+7]

Điện Biên TV - Đến hết năm 2019, trên địa bàn tỉnh Điện Biên còn 43.048 hộ nghèo, chiếm 33,05% tổng số hộ dân cư. Các hộ nghèo chủ yếu là nghèo về thu nhập chiếm 98,86% số hộ nghèo.

1
Hiện nay trên địa bàn tỉnh còn 43.048 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 33,05% tổng số hộ dân cư

Theo quyết định phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2019, trên địa bàn tỉnh Điện Biên, hiện nay trên địa bàn tỉnh còn 43.048 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 33,05% tổng số hộ dân cư, trong đó số hộ nghèo tập trung chủ yếu ở khu vực nông thôn.

Theo phân loại theo tiêu chí hộ nghèo thì hộ nghèo về thu nhập chiếm đại đa số, chiếm tỷ lệ 98,86% số hộ nghèo và hộ nghèo là dân tộc thiểu sổ chiếm gần 99% số hộ nghèo. Bên cạnh đó trên địa bàn tỉnh vẫn còn gần 13 ngàn hộ cận nghèo, tập trung đông ở khu vực nông thôn.

Năm 2020, tỉnh Điện Biên tiếp tục triển khai có hiệu quả Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững và giải quyết việc làm cho người dân, đặc biệt ưu tiên nguồn lực thực hiện chính sách giảm nghèo đối với đồng bào dân tộc, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, vùng bị thiên tai… 

 

 

Hương Trà/DIENBIENTV/VN

.