Điện Biên: Công nhận 2 xã Nà Tấu, Sam Mứn đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019

Thứ Năm, 20/02/2020, 09:39 [GMT+7]
Điện Biên TV –Ngày 20/2, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lò Văn Tiến chủ trì cuộc họp thảo luận, bỏ phiếu đề nghị xét, công nhận các xã đạt chuẩn và cơ bản đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019.
Đồng chí Lò Văn Tiến - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp
Đồng chí Lò Văn Tiến - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp.

Theo kế hoạch số 3055/KH-UBND ngày 22/10/2018 của UBND tỉnh Điện Biên về việc thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh Điện Biên đến năm 2020, năm 2019 toàn tỉnh sẽ có thêm 8 xã đạt chuẩn và cơ bản đạt chuẩn gồm các xã: Mường Nhà, Nà Tấu, Sam Mứn – huyện Điện Biên; Mường Báng – huyện Tủa Chùa; Quài Tở  - huyện Tuần Giáo; Sa Lông – huyện Mường Chà; xã Mường Nhé – huyện Mường Nhé; Búng Lao – huyện Mường Ảng.

Kết quả thực hiện năm 2019 có 12 xã thuộc 7 huyện có hồ sơ đề nghị xét công nhận xã đạt chuẩn và cơ bản đạt chuẩn nông thôn mới trong đó có 7 xã nằm trong Kế hoạch số 3055/KH-UBND có đủ điều kiện xét công nhận xã đạt chuẩn và cơ bản đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019: Mường Nhà, Nà Tấu, Sam Mứn – huyện Điện Biên; Mường Báng – huyện Tủa Chùa; Quài Tở  - huyện Tuần Giáo; Sa Lông – huyện Mường Chà; Búng Lao – huyện Mường Ảng còn xã Mường Nhé – huyện Mường Nhé không đủ điều kiện xét công nhận xã đạt chuẩn và cơ bản đạt chuẩn nông thôn mới.

sđạo tại cuộc họp
Các thành viên Hội đồng thẩm định xã đạt chuẩn nông thôn mới bỏ phiếu công nhận các xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Tại cuộc họp, các thành viên Hội đồng thẩm định xã đạt chuẩn nông thôn mới đã thống nhất bỏ phiếu thông qua việc công nhận xã Nà Tấu, Sam Mứn - huyện Điện Biên đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019 và 9 xã cơ bản đạt chuẩn nông thôn mới ( Xã Quài Tở, Mường Thín, Quài Cang - huyện Tuần Giáo; Xã Sa Lông - huyện Mường Chà; Xã Búng Lao - huyện Mường Ảng; Xã Luân Giói - huyện Điện Biên Đông; Xã Mường Báng - huyện Tủa Chùa; Xã Mường Nhà - huyện Điện Biên; Xã Chà Cang - huyện Nậm Pồ) với số phiếu đồng thuận cao. 

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lò Văn Tiến ghi nhận sự nỗ lực, phấn đấu hết mình của các cấp, ngành, địa phương, nhất là hệ thống chính trị và người dân các xã trên địa bàn trong xây dựng nông thôn mới. Đồng thời đề nghị Văn phòng điều phối NTM tiếp thu các ý kiến của các thành viên Hội đồng thẩm định, đồng thời tổng hợp hoàn thiện hồ sơ, thủ tục đối với các xã đã được công nhận đạt chuẩn, cơ bản đạt chuẩn NTM năm 2019.

Như vậy, sau gần 10 năm xây dựng nông thôn mới, bộ mặt nông thôn tại Điện Biên đạt được nhiều thành tựu quan trọng, trong đó hệ thống cơ sở hạ tầng ở nông thôn cơ bản hoàn thiện, đáp ứng ngày càng tốt hơn cho nhu cầu sản xuất, sinh hoạt của người dân.

Kinh tế nông thôn cơ bản phát triển đa dạng, các vùng sản xuất chuyên canh ngày càng hình thành nhiều, tham gia vào các chuỗi liên kết sản xuất. Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày càng nâng lên, các giá trị văn hóa truyền thống được giữ gìn, bảo tồn và phát huy.

Với quyết tâm của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận trong nhân dân, trải qua 10 năm xây dựng NTM tính đến thời điểm hiện tại, tỉnh Điện Biên có 20/116 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới tăng 20 xã so với năm 2011, tăng 19 xã so với năm 2015. Số tiêu chí bình quân là 9,8 tiêu chí/xã, tăng 8,4 tiêu chí so với năm 2011, tăng 4,3 tiêu chí so với năm 2015. 

 

Tử Long/DIENBIENTV.VN

.