Điện Biên

Tỷ lệ người cai nghiện ma túy thành công thấp

Thứ Ba, 13/11/2018, 15:47 [GMT+7]

Điện Biên TV - Từ đầu năm đến nay, tỉnh Điện Biên đã tổ chức cai nghiện ma túy cho 739 người, xong chỉ có 53 người cai nghiện ma túy thành công, chiếm hơn 7% số người cai nghiện

Điện Biên là một trong 13 tỉnh, thành phố trọng điểm của cả nước về tệ nạn ma túy; tình hình người nghiện ma túy ngày càng diễn biến phức tạp số người nghiện sử dụng ma túy tổng hợp ngày càng gia tăng, tỷ lệ người nghiện ma túy trong độ tuổi lao động, trong thanh, thiếu niên, học sinh, sinh viên có chiều hướng gia tăng, loại ma tuý sử dụng cũng hết sức đa dạng gây khó khăn cho công tác quản lý địa bàn và cai nghiện ma túy.

1
Trên địa bàn tỉnh Điện Biên có hơn 2600 bệnh nhân đang điều trị tại 8 cơ sở và 29 điểm cấp phát thay thế nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng Methadone. ảnh Cơ sở điều trị Methadone Phường Noong Bua - Thành phố Điện Biên Phủ đang điều trị cho hơn 600 bệnh nhân

 

Theo số liệu thống kê, rà soát của Công an tỉnh Điện Biên toàn tỉnh có 9.175 người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý. Trong đó chủ yếu là nam giới chiếm 94,5%, nữ chiếm 5,5%. Số người nghiện ma túy tập trung ở độ tuổi trên 30 chiếm trên 72% và đại đa số người nghiện ma túy có việc làm không ổn định hoặc không có việc làm.

Trong tổng số hơn 9000 người nghiện ma túy thì đại đa số là nghiện Heroin chiếm gần 72%, số còn lại là nghiện thuốc phiện, ma túy tổng hợp và sử dụng cần sa. Qua đấy cho thấy sự thay đổi về loại ma tuý sử dụng của người nghiện ma tuý, đồng thời cũng phản ánh mức độ khó khăn và phức tạp trong công tác điều trị nghiện, đặc biệt nghiện ma túy tổng họp, ma túy đá do hiện nay chưa có phác đồ điều trị hiệu quả cho nhóm nghiện này.

Thời gian qua, UBND tỉnh đã chỉ đạo các ngành chức năng, các đơn vị, địa phương triển khai quyết liệt, đồng bộ nhiều giải pháp thực hiện công tác cai nghiện, quản lý sau cai trên địa bàn, chủ động tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo, bố trí nguồn lực, nhân lực cho công tác cai nghiện và quản lý sau cai; kịp thời tham mưu các giải pháp, biện pháp phù hợp nhằm tháo gỡ khó khăn trong công tác cai nghiện trên địa bàn tỉnh.

Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đã phối hợp lập hồ sơ cai nghiện và tổ chức cai nghiện cho 739 người nghiện ma túy, trong đó có 557 người cai nghiện tại gia đình, cộng đồng, 53 người cai nghiện tự nguyện và 129 người cai nghiện bắt buộc tại các trung tâm. Như vậy công tác cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Điện Biên năm 2018 đạt thấp, chỉ đạt 74% kế hoạch năm đề ra.

Theo tổng hợp của các huyện, thị xã, thành phố tính đến tháng 31/10/2018, trên địa bàn toàn tỉnh chỉ có 53 người cai nghiện ma túy thành công, chiếm hơn 7% số người cai nghiện, còn lại đa số những người cai nghiện đều tái nghiện trở lại.

Qua đó cho thấy công tác cai nghiện và quản lý sau cai vẫn còn tồn tại những hạn chế, hiệu quả thấp. Công tác tuyên truyền, vận động, phổ biến pháp luật mặc dù được quan tâm chỉ đạo nhưng vẫn chưa đáp ứng yêu cầu, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, khu vực biên giới.

Cơ sở vật chất, nhân lực có chất lượng để phục vụ công tác cai nghiện tại cộng đồng còn thiếu, trình độ chuyên môn còn hạn chế, chưa có giải pháp sáng tạo về nguồn lực tài chính để thực hiện chỉ tiêu kế hoạch cai nghiện ma túy theo chỉ tiêu kế hoạch tỉnh giao.

Song song với đó, việc tiếp cận người nghiện ngoài cộng đồng cũng rất khó vì đa số người nghiện hiện nay đều đi làm ăn xa, khi vận động cai nghiện cho những người nghiện để tư vấn, giúp đỡ gặp rất nhiều khó khăn do phần lớn người nghiện còn mặc cảm, tự ti hay một số gia đình có con em nghiện nhưng vẫn còn bao che, không hợp tác.

Một số chính quyền địa phương cấp xã chưa nâng cao vai trò, trách nhiệm trong công tác phòng chống ma tuý, nhất là công tác tuyên truyền, tư vấn, giúp đỡ người sau cai nghiện ma túy chưa được quan tâm nhiều, dẫn đến vẫn còn kỳ thị, xa lánh…

Do nhu cầu sử dụng ma túy của người nghiện trên địa bàn là rất lớn, đã tạo nên mối quan hệ "cung cầu" trên địa bàn và đây là một trong những nguyên nhân làm cho người nghiện gia tăng và khó từ bỏ ma túy do tình hình tội phạm ma túy còn diễn biến phức tạp... Chính vì vậy cần tăng cường công tác chỉ đạo, giám sát các cấp, các ngành, trong công tác phòng chống tệ nạn ma túy, từ đó quyết tâm đẩy lùi tệ nạn ma túy ra khỏi đời sống xã hội./.

 

 

Hương Trà/DIENBIENTV.VN

.