Điện Biên

Hỗ trợ 500 triệu đồng vốn sinh kế cho các hộ nghèo chăn nuôi trâu bò sinh sản

Thứ Sáu, 15/06/2018, 16:54 [GMT+7]

Điện Biên TV - Thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”. Ban vận động Qũy "Vì người nghèo" trung ương hỗ trợ 500 triệu đồng cho các hộ gia đình nghèo tỉnh Điện Biên nhằm phát triển chăn nuôi trâu bò.

Theo đó, đối tượng được hỗ trợ là những hộ nghèo được Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc lựa chọn thuộc danh sách các hộ nghèo, có nguyện vọng được nhận nuôi trâu, bò sinh sản và đáp ứng được các điều kiện, yêu cầu đảm bảo phát triển chăn nuôi bền vững.

1
Đối tượng được hỗ trợ là những hộ nghèo được Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc lựa chọn thuộc danh sách các hộ nghèo, có nguyện vọng được nhận nuôi trâu, bò sinh sản

 

Với hình thức hỗ trợ mua trâu hoặc bò cái sinh sản luân chuẩn cho các hộ nghèo tại 05 huyện, mỗi huyện lựa chọn 01 xã để triển khai tại huyện Mường Chà, Mường Nhé, Nậm Pồ, Điện Biên Đông và Tủa Chùa. Mỗi huyện được hỗ trợ 100 triệu đồng.

Mỗi hộ nghèo sẽ được hỗ trợ mua 01 con trâu hoặc bò cái sinh sản trị giá khoảng 20.000.000 đồng. Các hộ được hỗ trợ nuôi trâu, bò sinh sản trong 03 năm, hết thời hạn 03 năm các hộ có nghĩa vụ hoàn trả lại số vốn được hỗ trợ để luân chuyển cho các hộ nghèo khác và tiến hành luân chuyển qua nhiều năm. Kế hoạch sẽ được triển khai thành 2 giai đoạn: Giai đoạn 1 – từ tháng 6/2018 đến hết 30/6/2021; Giai đoạn 2 – kế tiếp từ 30/6/2021 trở đi.
 

 

Hương Trà/Dienbientv.vn

.