Điện Biên: Hai bản án chung thân đối với tội "Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân"

Thứ Tư, 18/03/2020, 16:35 [GMT+7]
Điện Biên TV – Chiều 18/3, Tòa án Nhân dân tỉnh Điện Biên đã tuyên phạt bị cáo Sùng A Sính và bị cáo Lầu A Lềnh, chung thân về tội "Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân".
s
Các bị cáo nghe tuyên phạt tại phiên tòa chiều 18/3/2020.

Sau 3 ngày xét xử, tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định: Hoạt động phạm tội của bị cáo Sùng A Sính và động phạm có tổ chức chặt chẽ, có phân công nhiệm vụ cụ thể, lôi kéo lực lượng hình thành tổ chức chính trị phản động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Hành vi của các bị cáo đã trực tiếp xâm phạm an ninh quốc gia, lợi ích của nhân dân. Hội đồng xét xử đã tuyên phạt các bị cáo mức án nghiêm khắc để răn đe và phòng ngừa chung  cụ thể:  

Về tội danh

Các bị cáo Sùng A Sính, Hoàng Văn Páo, Sùng A Dơ, Giàng A Và, Sùng A Sình, Giàng A Dia, Giàng A Sinh, Hờ A Hù, Cháng A Súa, Hoàng Văn Chơ phạm tội "Hoạt động nhằm lật độ chính quyền nhân dân"

Bị cáo Lầu A Lềnh phạm hai tội "Tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" và tội "Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân"

Các bị cáo Thào A Khu, Phàng A Minh, Phàng A Lanh phạm tội "Che giấu tội phạm"

Về hình phạt 

Áp dụng Khoản 1 Điều 109; điểm s Khoản 1 Điều 51; điểm a khoản 1 điều 52, Điều 17; điều 39, Điều 58 Bộ Luật Hình sự: Xử phạt bị cáo Sùng A Sính tù chung thân, thời hạn tù tính từ ngày 21/3/2019.

Áp dụng Điểm c Khoản 1 Điều 88 BLHS 1999 (Sửa đổi, bộ sung năm 2009), Khoản 1 Điều 109; điểm s Khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm a khoản 1 điều 52, Điều 17; điều 39, Điều 55, Điều 58 Bộ luật Hình sự năm 2015 xử phạt bị cáo Lầu A Lềnh tù chung thân về tội "Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân". 7 năm tù về tội  “Tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” tổng hợp hình phạt cho cả hai tội buộc bị cáo phải thi hành hình phạt là tù chung thân.

Áp dụng Khoản 1 Điều 109; điểm s Khoản 1 Điều 51; điểm a khoản 1 điều 51, Điều 17; Điều 38, điều 58 Bộ luật Hình sự xử phạt bị cào Hoàng Văn Páo 20 năm tù thời hạn tù tính từ ngày 5/4/2019.

Áp dụng Khoản 2 điều 109; điểm s Khoản 1 Điều 51; điểm a khoản 1 điều 51, Điều 17; Điều 38, điều 58 Bộ luật Hình sự xử phạt 8 năm tù và quản chế 2 năm tù tính từ ngày thi hành xong hình phạt tù các bị cáo: Sùng A Dơ; Giàng A Và; Sùng A Sình; Giàng A Dia; Giàng A Sinh; Hờ A Hù; Chánh A Súa; Hoàng Văn Chơ.

Áp dụng Khoản 1 Điều 389; điểm s Khoản 1 Điều 51; Điều 17; Điều 38 Bộ luật Hình sự xử phạt Thào A Khu, Phàng A Minh, Phàng A Lanh mỗi bị cáo 24 tháng tù.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Điện Biên, năm 2010, Lầu A Lềnh tham gia tổ chức lập Nhà nước Mông, tuyên truyền chống nhà nước CHXHCN Việt Nam, bị khởi tố, sau đó bỏ trốn. Từ tháng 8/2018 đến tháng 3/2019, Sùng A Sính và Lầu A Lềnh bàn bạc với Hờ A Hù, Chang A Súa, Vàng A Chủa, Hờ A Tàng, Giàng A Sinh, Thào A Chinh, Vừ A Phử, Lý Giảng Khua thống nhất xây dựng lại tổ chức, lập lại nhà nước Mông và lôi kéo Sùng A Dơ, Giàng A Và, Sùng A Sình, Giàng A Dia, Hoàng Văn Chơ cùng tham gia tổ chức lập nhà nước Mông tại huyện Mường Nhé (Điện Biên).

Mục đích của tổ chức này là cướp đất, cướp chính quyền, thay thế chính quyền tại huyện Mường Nhé bằng một chính quyền riêng của người Mông, do người Mông làm chủ, có bộ máy, tổ chức riêng, có chữ viết, có con dấu, cờ, đồng tiền, lực lượng công an quân đội riêng của người Mông, có cương lĩnh riêng... nhằm chống lại Nhà nước CHXHCN Việt Nam, lật đổ chính quyền nhân dân, phá bỏ chế độ chính trị được hiến pháp quy định.

Đối với Thào A Khu, Phàng A Minh, Phàng A Lanh, biết rõ Hờ A Tàng, Vàng A Chủa đang lẩn trốn sự truy bắt của cơ quan công an sau khi thực hiện hành vi "Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân" bị khởi tố, nhưng Khu, Minh, Lanh không thông báo cho chính quyền địa phương về địa điểm Tàng, Chủa lẩn trốn và còn cung cấp lương thực, thực phẩm cho chúng gây cản trở quá trình điều tra nhằm che giấu hành vi phạm tội.

Trong vụ án này Sùng A Sính, Lầu A Lềnh với vai trò chủ mưu, cầm đầu; Hoàng Văn Páo hoạt động đắc lực, các bị can: Sùng A Dơ, Giàng A Và, Sùng A Sình, Giàng A Dia, Giàng A Sinh, Hờ A Hù, Chang A Súa, Hoàng Văn Chơ phạm tội có vai trò đồng phạm là người thực hành, trực tiếp thực hiện hành vi phạm tội.

Tất cả các bị can trên đều cố ý thực hiện hành vi phạm tội; Sùng A Sính, Lầu A Lềnh là người khởi xướng việc tổ chức lập nhà nước Mông và soạn thảo điều lệ, cương lĩnh, đường lối, mô hình tổ chức, đúc sao hàm; Hoàng Văn Páo tìm người biết chữ Mông ở nước Myanmar về dạy chữ góp 400 triệu đồng để phục vụ lập nhà nước Mông; còn Sùng A Dơ, Giàng A Và, Sùng A Sình, Giàng A Dia, Giàng A Sinh, Hờ A Hù, Chang A Súa, Hoàng Văn Chơ cùng tham gia họp bàn lập nhà nước Mông, đưa đón người đi lấy chữ, lấy tiền mua võng để phục vụ lập nhà nước Mông, các bị can đều giữ vai trò là người thực hành.

Hành vi trên của các bị can là gây nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến chế độ chính trị của nước CHXHCN Việt Nam được Hiến pháp quy định. Các bị can là người có đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự, như vậy có đủ căn cứ để xác định các bị can đã phạm tội.

 

 

Tử Long/DIENBIENTV.VN
.