Điện Biên TV - Trong số 5 người con của gia đình Ông Tòng Văn Bảo bản Cản xã Quài Cang huyện Tuần Giáo, thì có tới 4 người con bị thiểu năng trí tuệ và động kinh, lao động duy nhất trong gia đình là cậu con trai út bởi bản thân ông bà cũng tuổi cao sức yếu, bệnh tật triền miên; kinh tế gia đình đã khó nay càng trở nên khó khăn, túng thiếu hơn.

HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN CỦA 4 CHỊ EM BỊ THIỂU NĂNG TRÍ TUỆ VÀ ĐỘNG KINH
Chủ Nhật, 15/03/2020, 16:56 [GMT+7]
.
.
.