Hỗ trợ người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19

Thứ Năm, 08/07/2021, 17:40 [GMT+7]

Điện Biên TV - Người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 sẽ được hỗ trợ vay vốn để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất. Đó là nội dung được triển khai tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc chiều nay 8/7, do Ngân hàng Chính sách xã hội phối hợp với các bộ, ngành và địa phương tổ chức.

y
Điểm cầu tỉnh Điện Biên

Từ cuối tháng 4 đến nay, dịch Covid-19 có những diễn biến rất phức tạp tại nhiều tỉnh, thành trên toàn quốc và có tác động rất mạnh đến các cơ sở sản xuất công nghiệp ở Việt Nam.

Trước tình hình đó, ngày 1/7/2021, Chính phủ ban hành Nghị quyết 68/NQ-CP hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Ngày 7/7/2021, Thủ tướng Chính phủ cũng ban hành Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg quy định cụ thể việc thực hiện các chính sách trên.

Theo Nghị quyết 68/NQ-CP, Ngân hàng Chính sách xã hội là đơn vị hướng dẫn và thực hiện chính sách cho vay trả lương ngừng việc và trả lương phục hồi sản xuất cho người sử dụng lao động gặp khó khăn do bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19.

Để triển khai chính sách, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan ban hành thông tư, hướng dẫn trình tự, thủ tục rút gọn và cho Ngân hàng Chính sách xã hội vay tái cấp vốn tối đa 7.500 tỷ đồng với lãi suất 0%/năm, thời hạn tái cấp vốn dưới 12 tháng và không có tài sản đảm bảo đối với người sử dụng lao động. Điều kiện để người sử dụng lao động được hưởng chính sách hỗ trợ được quy định cụ thể tại Quyết định 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Với tỉnh Điện Biên, Ngân hàng CSXH tỉnh sẽ triển khai chính sách đến toàn thể các đối tượng được hưởng lợi ngay sau khi có văn bản hướng dẫn cụ thể, đảm bảo hỗ trợ đúng luật, ngăn chặn tiêu cực trong thực hiện chính sách này.

 

 

Minh Giang - Văn Hùng/DIENBIENTV.VN

Xem lịch phát sóng
.