Điện Biên: Đẩy mạnh phát triển mạnh khu vực kinh tế tư nhân

Thứ Hai, 20/08/2018, 14:25 [GMT+7]
Điện Biên TV - Giai đoạn 2016 - 2018, nhờ nhiều chích sách ưu đãi của Nhà nước, địa phương khu vực kinh tế tư nhân (KTTN) trên địa bàn tỉnh khá năng động, phát huy hiệu quả sử dụng vốn và có đóng góp không nhỏ đối với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. 
 
s
Đồng chí Trần Văn Sơn, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên và đồng chí Mùa A Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao đổi với các doanh nghiệp bên lề Hội nghị gặp mặt doanh nghiệp, nhà đầu tư tỉnh Điện Biên lần thứ nhất năm 2017.

Việc triển khai Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020; Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 06/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục triển khai hiệu quả Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 theo tinh thần Chính phủ đồng hành cùng doanh nghiệp; Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 05/03/2018 về tiếp tục đẩy mạnh triển khai Nghị quyết 35/NQ-CP và Chỉ thị 26/CT-TTg đã được các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai nghiêm túc. 

Công tác xúc tiến, thu hút đầu tư và phát triển doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh quan tâm. Giai đoạn 2016-2018, tỉnh Điện Biên đã có nhiều chính sách cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; đồng hành, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp; chủ động xúc tiến, thu hút đầu tư có trọng tâm, trọng điểm. Tập trung triển khai, tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 03/6/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 03/6/2017 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII vể tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước và các nghị quyết của Chính phủ về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và hỗ trợ phát triển doanh nghiệp.

Chỉ trong 6 tháng đầu năm có 72 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng số vốn 466 tỷ đồng, nâng số doanh nghiệp toàn tỉnh lên 1.189 doanh nghiệp với tổng số vốn đăng ký 19.564 tỷ đồng và 189 chi nhánh, văn phòng đại diện của các doanh nghiệp đăng ký hoạt động tại địa phương.

Kinh tế tập thể và hộ kinh doanh tiếp tục được khuyến khích phát triển, 6 tháng đầu năm thành lập 13 hợp tác xã với tổng số vốn đăng ký là 31,95 tỷ đồng, 628 hộ kinh doanh với tổng số vốn đăng ký 105 tỷ đồng, chuyển đổi 2 HTX theo Luật Hợp tác xã năm 2012, giải thể 27 HTX hoạt động không hiệu quả. Đến 30/6/2018 toàn tỉnh có 199 hợp tác xã với tổng số vốn đăng ký 417 tỷ đồng; 17.310 hộ kinh doanh với tổng số vốn đăng ký 2.237 tỷ đồng.

Tỉnh Điện Biên đã xây dựng Chương trình hành động để cụ thể hoá và triển khai thực hiện các nhiệm vụ được Chính Phủ giao. Bên cạnh đó, tỉnh Điện Biên cũng đã xây dựng và ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Đề án nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) tỉnh Điện Biên, trong đó đã giao mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể cho các cấp, các ngành tích cực, đẩy mạnh thực hiện nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh, chủ yếu tập trung các nội dung cải cách thủ tục hành chính, tăng cường sự phối hợp giữa các ngành, các cấp trong tháo gỡ khó khăn, cải thiện và thúc đẩy môi trường đầu tư kinh doanh, tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển.

Qua đánh giá của VCCI về chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2017 của tỉnh đạt 60,57 điểm, xếp hạng 48/63 tỉnh, thành phố (Tăng 05 bậc so với năm 2016). Chỉ số công khai ngân sách tỉnh (POBI) năm 2017 tỉnh Điện Biên đứng thứ 13/63 tỉnh, thành phố; Chỉ số Cải cách hành chính của tỉnh đạt 24/63, tỉnh thành phố tăng 18 bậc (Năm 2016 là 42/63).

Từ đầu năm đến nay đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và quyết định chủ trương đầu tư cho 21 dự án với tổng mức đầu tư đăng ký trên 4.800 tỷ đồng. Có 19 dự án hoàn thành đi vào hoạt động với tổng vốn đầu tư khoảng 412 tỷ đồng. Đến nay đã có 142 dự án đầu tư với tổng số vốn đăng ký trên 26 nghìn tỷ đồng; tiếp tục vận động xúc tiến đầu tư vào các lĩnh vực có lợi thế như: thủy điện, khai thác vật liệu xây dựng, du lịch, trồng rừng, cây công nghiệp và chăn nuôi....

Định kỳ (ít nhất hai lần/năm) tổ chức gặp gỡ, đối thoại với cộng đồng doanh nghiệp để kịp thời nắm bắt và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, nhà đầu tư. Triển khai thực hiện Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 23/5/2015 của Thủ tướng Chính phủ, Tỉnh đã chỉ đạo đẩy mạnh triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương; thực hiện công khai, minh bạch phổ biến rộng rãi các quy chế, quy trình giải quyết thủ tục hành chính tại các công sở; rà soát hệ thống văn bản pháp luật đã ban hành, điều chỉnh, bổ sung bãi bỏ hoặc kiến nghị, điều chỉnh, bổ sung, bãi bỏ những nội dung không còn phù hợp. Để tăng cường hơn nữa việc tiếp nhận thông tin kịp thời tiếp nhận và xử lý phản ánh của doanh nghiệp và người dân, UBND tỉnh đã mở Chuyên mục hỏi đáp trực tuyến trên Cổng Thông tin điện tử của tỉnh và Số điện thoại đường dây nóng.

Với bản lĩnh vững vàng, tính năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, không ngừng đổi mới của doanh nghiệp trên địa bàn cùng với sự đồng hành của các cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân, chắc chắn doanh nghiệp, doanh nhân tỉnh Điện Biên ngày một phát triển, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.   

 
 
 
Tại phiên khai mạc Hội nghị Trung ương 5 (khóa XII), ngày 5/5/2017, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: KTTN ngày càng đóng góp lớn hơn trong huy động các nguồn lực xã hội cho đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh, tăng trưởng kinh tế, cơ cấu lại nền kinh tế, tăng thu ngân sách nhà nước, tạo việc làm, cải thiện đời sống nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội, giải quyết các vấn đề xã hội. Tỷ trọng trong GDP của khu vực KTTN, bao gồm cả kinh tế cá thể duy trì ổn định khoảng 39-40%. Bước đầu đã hình thành được một số tập đoàn kinh tế tư nhân có quy mô lớn, hoạt động đa ngành, có khả năng cạnh tranh tốt hơn trên thị trường trong nước và quốc tế; đội ngũ doanh nhân ngày càng lớn mạnh. Số lượng doanh nghiệp của tư nhân tăng nhanh với nhiều loại hình đa dạng; phong trào khởi nghiệp được đẩy mạnh…

 

 
 
Tử Long/DIENBIENTV.VN

 

.