Hơn 50 học viên tham gia lớp đào tạo, phát triển nguồn nhân lực thương mại điện tử tỉnh Điện Biên năm 2018

Thứ Tư, 27/06/2018, 10:48 [GMT+7]

Điện Biên TV - Trung tâm xúc tiến thương mại Điện Biên phối hợp với Trung tâm phát triển thương mại điện tử - Cục Thương mại điện tử & Kinh tế số đã tổ chức lớp đào tạo, phát triển nguồn nhân lực thương mại điện tử tỉnh Điện Biên năm 2018.

1
Lớp đào tạo, phát triển nguồn nhân lực thương mại điện tử tỉnh Điện Biên năm 2018.


Trong bối cảnh Việt Nam đang hội nhập ngày càng sâu rộng vào kinh tế quốc tế, thương mại điện tử trở thành công cụ, phương tiện góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp. Do đó, đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao, có khả năng quản lý các hoạt động liên quan đến thương mại điện tử là một nhu cầu cấp thiết tring giai đoạn hiện nay.

Nhằm đáp ứng mục tiêu đó, khóa tập huấn được tổ chức với mục đích đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về thương mại điện tử cho cán bộ quản lý nhà nước, đặc biệt là cán bộ thực thi pháp luật về thương mại điện tử, cung cấp những kiến thức cơ bản, kỹ năng cần thiết nhằm triển khai có hiệu quả các hoạt động thương mại điện tử trong doanh nghiệp, đồng thời nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thương mại điện tử trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

Trong thời gian 03 ngày (từ 27 đến 29/6/2018) các giảng viên đến từ Trung tâm phát triển Thương mại điện tử - Cục TMĐT & Kinh tế số sẽ giới thiệu đến học viên các nội dung như: Tổng quan về Thương mại điện tử Việt Nam năm 2018; 7 công cụ marketing online hiệu quả cho lĩnh vực du lịch Điện Biên; Quy trình thông báo/ đăng ký website với Bộ Công thương; Kinh tế chia sẻ thay đổi cách thức kinh doanh như thế nào; 05 xu hướng marketing trong năm 2018; Một số hành vi gian lận trong Thương mại điện tử và trách nhiệm của người bán...

 

 

Minh Trang

.