Tổng kết cụm thi đua các Trường Chính trị khu vực miền núi biên giới phía Bắc

Thứ Năm, 23/11/2023, 15:54 [GMT+7]

Điện Biên TV - Sáng 23/11, Trường Chính trị tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết cụm thi đua các Trường Chính trị khu vực miền núi biên giới phía Bắc năm 2023.

d
Hội nghị tổng kết cụm thi đua các Trường Chính trị khu vực miền núi biên giới phía Bắc năm 2023.

Cụm thi đua các Trường Chính trị khu vực miền núi biên giới phía Bắc gồm 8 đơn vị trường với tổng số hơn 330 cán bộ, viên chức. Trong năm, 100% các trường trong cụm thi đua đã thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và của Tỉnh ủy, UBND các tỉnh, thành phố; chủ động triển khai thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ đúng theo quy định, quy chế, kế hoạch, đảm bảo chất lượng hiệu quả. Tích cực trong việc đổi mới cách thức, phương pháp nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn vào các mặt công tác khác theo hướng nâng cao tính ứng dụng, tính thực tiễn để phục vụ công tác chuyên môn.

Đồng thời, xây dựng các tiêu chí, nội dung và giải pháp nâng cao chất lượng các đề tài, hội thảo, tọa đàm khoa học và cập nhật thông tin mới, những kiến thức thực tế từ cơ sở vào bài giảng, bài học, vận dụng vào thực tế của mỗi đơn vị, địa phương.

Từ đầu năm đến nay, các trường đã tổ chức đào tạo, bồi dưỡng tổng số hơn 450 lớp với hơn 22 nghìn học viên. Thực hiện 3 đề án, đề tài khoa học cấp tỉnh, 55 đề tài khoa học cấp trường.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận chỉ ra những tồn tại hạn chế trong công tác đào tạo, bồi dưỡng, đồng thời đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2024. Trong đó, tập trung thúc đẩy hoàn thiện các tiêu chí Trường Chính trị chuẩn theo lộ trình đã được BTV Tỉnh ủy, Thành ủy các tỉnh phê duyệt; nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng; chú trọng nghiên cứu khoa học; tích cực tham gia các hoạt động của cụm thi đua, tăng cường trao đổi, chia sẻ thông tin giữ các trường, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của Đảng, Nhà nước giao.

Cũng tại hội nghị, đã bình xét, suy tôn các đơn vị đề nghị tặng Cờ thi đua, Bằng khen của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; bầu Trường Chính trị tỉnh Quảng Ninh làm trưởng cụm; Trường Chính trị tỉnh Hà Giang và Trường Chính trị tỉnh Lạng Sơn làm phó trưởng cụm thi đua các Trường Chính trị khu vực miền núi biên giới phía Bắc năm 2024. 

 

 

Thu Nga - Chí Công/DIENBIENTV.VN
 

.