Thường trực HĐND tỉnh giám sát công tác cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số tại Sở Tư pháp

Thứ Ba, 26/09/2023, 15:54 [GMT+7]

Điện Biên TV - Tiếp tục chương trình giám sát chuyên đề về việc thực hiện các quy định của pháp luật trong công tác cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số từ năm 2021 - 2023 trên địa bàn tỉnh, sáng 26/9, đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh, do đồng chí Giàng Thị Hoa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã thực hiện giám sát tại Sở Tư pháp.

1
Đồng chí Giàng Thị Hoa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại buổi giám sát.

Qua hơn 2 năm thực hiện, các mục tiêu về chuyển đổi số với công tác cải cách hành chính đều đảm bảo tiến độ, chất lượng, Sở Tư pháp đã thực hiện công khai 148 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết, trên Cổng thông tin điện tử của đơn vị tại chuyên mục “Thủ tục hành chính” có liên kết tới Cổng dịch vụ công của tỉnh Điện Biên.

Cùng với đó, 100% hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền đã được tiếp nhận và xử lý trên môi trường điện tử tại hệ thống “Một cửa điện tử” của tỉnh; qua đó đã góp phần quan trọng trong việc xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số.

Tại buổi giám sát, các thành viên đoàn giám sát đã yêu cầu đại diện lãnh đạo, các phòng ban Sở Tư pháp giải trình làm rõ một số nội dung như: Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, công tác kiểm tra, giám sát về lĩnh vực này; kết quả giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính, làm rõ tỷ lệ hồ sơ đúng hạn, trước hạn, quá hạn; công tác kiểm tra giám giát của ngành trong lĩnh vực cải cách hành chính với chuyển đổi số,...v.v.

1
Đoàn giám sát kiểm tra thực tế tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tư pháp.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Giàng Thị Hoa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đánh giá cao những kết quả của Sở Tư pháp, một trong những đơn vị dẫn đầu của tỉnh về công tác chuyển đổi số và cải cách hành chính.

Trên cơ sở những ý kiến tham gia, những vấn đề còn tồn tại, đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị Sở Tư pháp tiếp tục hoàn thiện báo cáo theo các nội dung thành viên đoàn giám sát yêu cầu và những đề xuất, kiến nghị trình cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết./.

 

 

Văn Phú - Chí Công/DIENBIENTV.VN

 

.