Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Trường Chính trị tỉnh

Thứ Sáu, 02/07/2021, 16:38 [GMT+7]

Điện Biên TV - Thực hiện chương trình công tác của Thường trực Tỉnh ủy, sáng nay 2/7, đồng chí Mùa A Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy và đoàn công tác đã có buổi làm việc với tập thể Ban Giám hiệu Trường Chính trị tỉnh về công tác tổ chức bộ máy cán bộ và thực hiện chức năng, nhiệm vụ của đơn vị.

c
Đồng chí Mùa A Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kết luận tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo nhà trường đã báo cáo khái quát về công tác tổ chức bộ máy cán bộ và việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của nhà trường trong giai đoạn 2019 - 2021.

Theo đó, đến nay công tác tổ chức bộ máy cán bộ của nhà trường và các khoa, phòng đã được sắp xếp, kiện toàn ổn định; đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ công việc đề ra. Đây cũng là cơ sở để nhà trường triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ công việc về đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, việc chức cho tỉnh.

Nhân dịp này, nhà trường đã kiến nghị với Ban thường vụ Tỉnh ủy sớm kiện toàn một chức danh phó hiệu trưởng nhà trường.

Về kết quả khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra tại các cuộc kiểm tra, thi hành kỷ luật Đảng của UBKT Trung ương và của UBKT Tỉnh ủy: Đảng ủy, Ban giám hiệu nhà trường đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc theo kết luận của đoàn kiểm tra và tiến hành sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc, cụ thể hóa thẩm quyền của Đảng ủy trong công tác cán bộ, công tác chuyên môn; quản lý, sử dụng tài chính, ngân sách; việc tiếp nhận viên chức gắn với từng vị trí việc làm theo Đề án sắp xếp tổ chức bộ máy, đúng số lượng biên chế được tỉnh phê duyệt.

Đồng chí Mùa A Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã ghi nhận những nỗ lực, cố gắng của trường trong thực hiện nhiệm vụ, nhất là sau khi có cuộc kiểm tra, giám sát của Đảng; trong đó đã sớm khắc phục những tồn tại, hạn chế để hoàn thành tốt nhiệm vụ đào đào, bồi dưỡng cán bộ cũng như đã sớm kiện toàn và sắp xếp lại đội ngũ cán bộ theo quy định.

Bên cạnh đó, đồng chí Mùa A Sơn yêu cầu tập thể Ban giám hiệu cùng đội ngũ cán bộ, giảng viên nhà trường thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ; tích cực tham mưu cho Tỉnh ủy trong việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cơ sở; sớm khắc phục những tồn đọng, không để kéo dài; chủ động phối hợp với các Ban xây dựng đảng, Ban cán sự UBND tỉnh triển khai thực hiện tốt những nội dung đã nêu để sớm triển khai thực hiện, đáp ứng tốt mọi yêu cầu nhiệm vụ công việc được giao./.

 

 

Văn Phú - Ngọc Hải/DIENBIENTV.VN

Xem lịch phát sóng
.