Điều động, bổ nhiệm Chủ tịch UBND huyện Tủa Chùa giữ chức Chánh Văn phòng UBND tỉnh

Thứ Hai, 03/08/2020, 13:52 [GMT+7]
Điện Biên TV –  Đồng chí Lê Thanh Bình, Chủ tịch UBND huyện Tủa Chùa vừa được điều động, bổ nhiệm giữ chức Chánh Văn phòng UBND tỉnh Điện Biên.
s
Đồng chí Mùa A Sơn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh (bên phải) trao quyết định điều động và bổ nhiệm cho đồng chí Lê Thanh Bình.

Cụ thể, theo Quyết định số 226/QĐ-UBND ngày 28/7/2020 của UBND tỉnh Điện Biên về việc điều động và bổ nhiệm công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý. UBND tỉnh điều động và bổ nhiệm ông Lê Thanh Bình, Chủ tịch UBND huyện Tủa Chùa đến giữ chức vụ Chánh Văn phòng UBND tỉnh. Thời hạn giữ chức vụ Chánh Văn phòng UBND tỉnh là 5 năm, kể từ ngày 1/8/2020.

Phát biểu giao nhiệm vụ, đồng chí Mùa A Sơn – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Công tác văn phòng đóng vai trò quan trọng đối với hoạt động của UBND tỉnh, liên quan trực tiếp đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh trên nhiều lĩnh vực.

Đây là nhiệm vụ mang tính đặc thù, khối lượng công việc lớn, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu đồng chí Lê Thanh Bình, với vai trò là Chánh văn phòng UBND tỉnh, phải nêu cao tinh thần gương mẫu, trách nhiệm, tích cực học hỏi, nhanh chóng tiếp cận với yêu cầu, nhiệm vụ công tác mới./.

 
 
Tử Long/DIENBIENTV.VN
.