Điện Biên

Bí thư tỉnh ủy Trần Văn Sơn làm việc với Ban Thường vụ huyện ủy Tủa Chùa

Thứ Năm, 12/03/2020, 16:31 [GMT+7]

Điện Biên TV - Tiếp tục chương trình công tác tại huyện Tủa Chùa, sáng 12/3, đồng chí Trần Văn Sơn - Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh cùng đoàn công tác đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ huyện ủy Tủa Chùa về kết quả thực hiện nhiệm vụ 3 tháng đầu năm 2020 và công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020-2025.

1
Đồng chí Trần Văn Sơn - Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh cùng đoàn công tác đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ huyện ủy Tủa Chùa

Sau khi nghe lãnh đạo huyện Tủa Chùa báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ 3 tháng đầu năm và mục tiêu, nhiệm vụ 9 tháng cuối năm 2020; công tác chuẩn bị cho Đại hội đảng bộ huyện lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020-2025 và ý kiếm tham gia của đoàn công tác.

Đồng chí Trần Văn Sơn - Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh ghi nhận những kết quả mà Đảng bộ huyện Tủa Chùa đã đạt được trong thời gian qua. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy lưu ý: Huyện Tủa Chùa cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt các nội dung chỉ đạo của Ban thường vụ Tỉnh ủy về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh, công tác xây dựng đảng, củng cố hệ thống chính trị, công tác chuẩn bị Đại hội đảng bộ huyện.

Đẩy mạnh phát triển nông lâm nghiệp và cây công nghiệp dài ngày, cần tham khảo các mô hình cây ăn quả của nhiều địa phương khác để tiến tới trồng thí điểm trên cơ sở tiềm năng, thế mạnh của địa phương; Thực hiện có hiệu quả Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới; đẩy nhanh tiến độ thi công và tập trung giải ngân các nguồn vốn đầu tư xây dựng trên địa bàn, kiểm tra đảm bảo hiệu quả bền vững của các công trình về hạ tầng giao thông, thủy lợi, đảm bảo nguồn nước tưới tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp, nước sinh hoạt cho người dân.

Triển khai có hiệu quả các chính sách hỗ trợ sản xuất, hỗ trợ sinh kế, xóa đói giảm nghèo đến với người dân, tổ chức đánh giá về hiệu quả của các dự án có hiệu quả để nhân rộng trong thời gian tới; Tăng cường công tác kiểm tra, sử dụng đất đai trên địa bàn, đặc biệt là khu vực thị trấn Tủa Chùa để sau này khai thác có hiệu quả. Đồng thời, quan tâm chỉ đạo về công tác tinh giản biên chế, đảm bảo giảm 10% biên chế vào năm 2021; sắp xếp cán bộ cấp xã theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả

Về công tác chuẩn bị Đại hội, Đảng bộ huyện Tủa Chùa tập trung chỉ đạo quyết liệt việc tổ chức Đại hội tại các chi đảng bộ trực thuộc theo đúng tinh thần chỉ thị 35 và các văn bản, kế hoạch hướng dẫn của tỉnh; Làm tốt công tác tuyên truyền, nắm tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân trước, trong và sau đại hội../.
    
 

Anh Thu – Đức Trung/DIENBIENTV.VN

.