Điện Biên TV - Với tinh thần đồn là nhà, biên giới là quê hương, cán bộ chiến sỹ đồn biên phòng Pa Thơm đã triển khai nhiều chương trình hỗ trợ các gia đình nghèo trên địa bàn, từ hỗ trợ làm nhà, hỗ trợ sản xuất hay nhận nuôi dưỡng những con em của các hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Rồi gần đây nhất đồn đã thực hiện mô hình Hũ gạo chiến sỹ, hàng ngày bớt khẩu phần ăn của các cán bộ, chiến sỹ trong đơn vị để lấy gạo hỗ trợ các gia đình nghèo, gia đình chính sách

HŨ GẠO CHIẾN SỸ - ẤM LÒNG DÂN BẢN
Thứ Hai, 09/03/2020, 14:36 [GMT+7]
.
.
.