Điện Biên: Bãi bỏ 7 quy hoạch về đầu tư phát triển hàng hóa, dịch vụ

Thứ Hai, 15/07/2019, 13:50 [GMT+7]
Điện Biên TV - Sáng 15/7 tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng chủ trì Hội nghị trực tuyến với các địa phương về tình hình triển khai thực hiện Luật Quy hoạch.
Điểm cầu tỉnh Điện Biên
Điểm cầu tỉnh Điện Biên

Dự tại điểm cầu tỉnh Điện Biên có đồng chí Mùa A Sơn – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng các sở ngành liên quan.

s
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng phát biểu khai mạc hội nghị

Phát biểu khai mạc Hội nghị trực tuyến với các địa phương về tình hình triển khai thực hiện Luật Quy hoạch Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng nhấn mạnh  Luật Quy hoạch có vai trò đặc biệt quan trọng, bao trùm nhiều ngành, lĩnh vực của nền kinh tế.

Đặc biệt, Luật Quy hoạch có nhiều khái niệm, quy định lần đầu tiên áp dụng tại Việt Nam như Quy hoạch tổng thể quốc gia được lập cho thời kỳ 10 năm. Trước đây chỉ có Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của cả nước mà hiện nay đang xây dựng cho thời kỳ 2021-2030. Quy hoạch tổng thể quốc gia là quy hoạch vừa mang tính vật thể, vừa mang tính chiến lược, lần đầu tiên được triển khai lập.

Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư báo cáo tổng hợp kết quả triển khai thi hành Luật Quy hoạch, trọng tâm là tình hình thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 5/2/2018 của Chính phủ về triển khai thi hành Luật Quy hoạch, kiểm điểm việc thực hiện các nhiệm vụ và đề xuất giải pháp triển khai trong thời gian tới; Báo cáo về kế hoạch tổ chức triển khai lập quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
 
Theo đó, Luật Quy hoạch được Quốc Hội thông qua năm 2017, có hiệu lực từ 01/01/2019. Chính phủ đã có Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 5/2/2018 về triển khai thi hành Luật Quy hoạch và giao nhiệm vụ cho các Bộ, ngành, địa phương.
 
Sau hơn 1 năm triển khai, các Bộ, ngành địa phương đã tập trung chỉ đạo và đạt được một số kết quả nhất định. Hoàn thiện thể chế quy hoạch, bảo đảm đồng bộ với Luật Quy hoạch và việc phổ biến, tập huấn Luật Quy hoạch.
 
Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã trình Thủ tướng Chính phủ thành lập Hội đồng quy hoạch quốc gia để tham mưu giúp Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo quá trình tổ chức lập quy hoạch tổng thể quốc gia. Về triển khai lập quy hoạch thời kỳ 2021- 2030, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã nghiên cứu xây dựng Đề án phân vùng và đã báo cáo trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.
 
Tại tỉnh Điện Biên, UBND tỉnh đã tiến hành bãi bỏ 7 quy hoạch về đầu tư phát triển hàng hóa, dịch vụ, ấn định khối lượng, số lượng hàng hóa, sản phẩm được sản xuất, tiêu thụ trên địa bàn tỉnh thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh tại Quyết định số 1282/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 như: Quy hoạch mạng lưới xăng dầu giai đoạn đến năm 2020; quy hoạch phát triển vùng cà phê đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2020; hoạt động karaoke, vũ trường đến năm 2020; cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung trên địa bàn tỉnh đến năm 2020, đinh hướng đến năm 2030…
 
 
 
 
Tử Long/DIENBIENTV.VN
.