Điện Biên: Vì sao nhiều dự án chậm tiến độ?

Thứ Hai, 15/07/2019, 08:19 [GMT+7]

Điện Biên TV – “Trách nhiệm đầu tiên phải thuộc về các chủ đầu tư” đây là câu trả lời của Ông Nguyễn Phi Sông – Giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Điện Biên tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn Kỳ họp thứ 10, Hội đồng Nhân dân tỉnh Điện Biên khoá XIV, nhiệm kỳ 2016 – 2021 vừa qua.

1
Đại biểu Lưu Trọng Lư đặt câu hỏi chất vấn Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Trong phiên chất vấn và trả lời chất vấn Đại biểu Lưu Trọng Lư có hỏi: Hiện này toàn tỉnh có nhiều dự án chậm tiến độ hậu quả và trách nhiệm trong quản lý nhà nước vai trò của Sở Kế hoạch và đầu tư như nào?

Trả lời nội dung này đồng chí Nguyễn Phi Sông - Giám đốc Sở Kế hoạch và đầu tư cho biết: Trách nhiệm Sở Kế hoạch và đầu tư đối với 40 dự án này tham mưu cho UBND tỉnh quản lý vốn, về việc thực hiện nhanh hay chậm do chủ đầu tư.

Ngoài ra các dự án chậm tiến độ trong giai đoạn 2016 – 2020 đều liên quan đến vấn đề mặt bằng và chuyển đổi đất rừng, do đó chậm hơn so với kế hoạch đề ra, ảnh hưởng tới tốc độ tăng trưởng, phát triển kinh tế của tỉnh, gây khó khăn cho doanh nghiệp, tổng đầu tư trên địa bàn giảm, hiệu quả đầu tư không như mong muốn, các nguồn vốn không tiêu được phải nộp lại ngân sách trung ương.

Về hướng giải quyết, lãnh đạo Sở Kế hoạch - Đầu tư và Sở Tài chính Điện Biên cho biết: Trong thời gian tới, những dự án chậm tiến độ không giải phóng được mặt bằng, liên quan đến đất rừng và những dự án không hiệu quả sẽ được các sở cân đối điều chỉnh để đầu tư các dự án khác.

1
Ông Nguyễn Phi Sông - Giám đốc Sở Kế hoạch và đầu tư trả lời chất vấn.

Tiếp tục chất vấn Sở Kế hoạch và đầu tư đại biểu Vừ Thị Liên - Tổ đại biểu HĐND huyện Tủa Chùa có đặt câu hỏi: Cử tri của Bản Nậm Chim xã Si Pa Phìn kiến nghị giải quyết dứt điểm việc giao đất nông nghiệp cho nhân dân ở khu vực tái định cư việc kiến nghị cử tri đến nay đến nay đã giải quyết đến đâu? thời hạn bao giờ thì giải quyết xong?

Trả lời câu hỏi trên Ông Nguyễn Phi Sông - Giám đốc Sở Kế hoạch và đầu tư cho biết: Để giải quyết dứt điểm các tồn tại trong công tác GPMB, giao đất cho các hộ dân tại Khu tái định cư Si Pa Phin và hỗ trợ tạo điều kiện thuận lợi cho người dân ổn định đời sống, sản xuất; UBND tỉnh giao UBND huyện Nậm Pồ chủ trì phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện Mường Chà, các ngành, đơn vị liên quan thành lập Tổ công tác tiến hành rà soát, đánh giá lại toàn bộ hồ sơ, diện tích đất đã giao cho các đối tượng (khoảng 59ha theo báo cáo của liên ngành), làm rõ nguyên nhân, diện tích đất thực tế đang có tranh chấp giữa các hộ sở tại với các hộ tái định cư và so sánh với diện tích đất được cấp có thẩm quyền thu hồi để giao cho hộ TĐC trước đây, trên cơ sở đó, tổng hợp báo cáo và đề xuất hướng xử lý hỗ trợ cho phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người dân./.
 
 
 

 

Tử Long/DIENBIENTV.VN

.