Kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh Điện Biên khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Miễn nhiệm Phó trưởng Ban HĐND, miễn nhiệm và bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh

Thứ Hai, 08/07/2019, 17:14 [GMT+7]
Điện Biên TV - Chiều 8/7, Kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh Điện Biên khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã tiến hành miễn nhiệm Phó trưởng Ban HĐND, miễn nhiệm và bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh.
 
Trong buổi làm việc chiều nay, các đại biểu đã nghe một số báo cáo, tờ trình của UBND tỉnh và báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh về các nội dung: Về việc ban hành Nghị quyết quy định mức trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Điện Biên
 
Báo cáo thẩm tra Dự thảo Nghị quyết chấp thuận bổ sung danh mục dự án cần thu hồi đất và dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ vào các mục đích khác năm 2019 trên địa bàn tỉnh Điện Biên.
 
s
Đại biểu HĐND tỉnh biểu quyết miễn nhiệm Uỷ viên UBND tỉnh.

 

HĐNĐ tỉnh đã xem xét miễn nhiệm Phó trưởng ban Pháp chế HĐND Tẩn Minh Long (chuyển sang vị trí công tác mới); miễn nhiệm Uỷ viên UBND tỉnh đối với ông Bùi Châu Tuấn, nguyên Giám đốc Sở Tài Nguyên và Môi trường và ông Hà Văn Quân, nguyên Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh, khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 – 2021 nghỉ hưu theo chế độ.

s
Đại biểu HĐND tỉnh bỏ phiếu bầu bổ sung Uỷ viên UBND tỉnh.

 

Cũng tại phiên họp UBND tỉnh giới thiệu bổ sung 3 đồng chí vào Uỷ viên UBND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 – 2021, gồm: Đồng chí Bùi Minh Hải, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông Thôn; Nguyễn Phi Sông, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; Chu Xuân Trường, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông.
 
Qua kết quả kiểm phiếu như sau, ông Bùi Minh Hải đạt 42/50 phiếu (84%); Ông Nguyễn Phi Sông, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư đạt 42/50 phiếu (84%); Ông Chu Xuân Trường, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông 43/50 phiếu (86%).
 
Ngày mai 9/7, Kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh Điện Biên khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 - 2021 bước vào ngày làm việc thứ 2 trang thông tin điện tử dienbientv.vn tiếp tục cập nhật..../.
 
 
 
 
Tử Long/DIENBIENTV.VN
.