Trao đổi kinh nghiệm về nghiệp vụ Kho bạc tỉnh Điện Biên - Kho bạc Quốc gia Lào

Thứ Hai, 24/06/2019, 14:20 [GMT+7]
Điện Biên TV - Nhằm nâng cao nhận thức, trình độ, năng lực cho đội ngũ cán bộ Kho bạc Nhà nước của tỉnh Điện Biên và Kho bạc Quốc gia Lào. Đoàn đại biểu Kho bạc Quốc gia Lào đã sang thăm và làm việc với Kho bạc Nhà nước tỉnh Điện Biên vào sáng 24/6.
 
s
Quang cảnh buổi làm việc.

 

Theo đó hai bên đã cùng nhau trao đổi một số vấn đề liên quan đến kinh nghiệm về nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh và cấp huyện. Trong đó có các nội dung về: Cơ cấu tổ chức, quản lý cán bộ bao gồm: quản lý về biên chế, chất lượng công chức.
 
Công tác phối hợp với chính quyền địa phương; Công tác quản lý thu chi ngân sách Nhà nước, tổng hợp báo cáo tại Kho bạc Nhà nước cấp huyện; việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý chuyên môn, nghiệp vụ và công tác điều hành vốn tại các Kho bạc Nhà nước cấp huyện.
 
Sau đó đoàn đại biểu Kho bạc Quốc gia Lào sẽ đi thăm, trao đổi kinh nghiệm, thảo luận và thực hành nghiệp vụ tại Kho bạc Nhà nước các huyện Điện Biên, Mường Chà và Mường Ảng./.
 
 
 
 
 
Tử Long/DIENBIENTV.VN
.