Trường Chính trị tỉnh

Tăng cường công tác tổ chức bồi dưỡng lý luận chính trị, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ

Thứ Năm, 22/11/2018, 17:18 [GMT+7]
Điện Biên TV - Trong những năm qua, Trường Chính trị tỉnh Điện Biên luôn đặt nhiệm vụ bồi dưỡng lý luận chính trị, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ cơ sở lên hàng đầu, nhằm nâng cao chất lượng cán bộ trong hệ thống chính trị của tỉnh.
 
sdsd
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Nguyễn Thanh Tùng - nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch HĐND tỉnh trao Huân chương Lao động hạng nhì cho trường Chính trị tỉnh. (ảnh tư liệu 2013)

 

Trường Chính trị tỉnh Điện Biên tiền thân là Trường Đảng tỉnh được thành lập ngày 06/02/1963. Những ngày đầu, nhà trường đang trong quá trình hình thành, cơ sở vật chất còn thiếu thốn, đội ngũ cán bộ còn thiếu; chương trình, nội dung đào tạo, bồi dưỡng chủ yếu do trường tự xây dựng theo đối tượng người học. Nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ thời kỳ này chủ yếu là bồi dưỡng quan điểm đường lối của Đảng gắn liền với các nội dung Nghị quyết Đại hội và Nghị quyết các Hội nghị của Ban chấp hành Trung ương.

Đội ngũ cán bộ, giảng viên không ngừng lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng, phát triển toàn diện về chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị, phẩm chất đạo đức, tin học, ngoại ngữ... Khi mới thành lập Trường chỉ có 11 cán bộ, giáo viên đến nay nhà trường có trên 50 cán bộ, giảng viên, công nhân viên chức; trong đó 48% có trình độ sau đại học, 44% trình độ đại học. Cơ cấu tổ chức bộ máy của trường cũng được sắp xếp hợp lý, đáp ứng nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nghiên cứu khoa học, quản lý và phục vụ tại trường và còn đào tạo được nhiều cán bộ có trình độ cao, đảm nhận cương vị lãnh đạo, quản lý ở các cơ quan trong tỉnh. Cơ sở vật chất trường học được quan tâm đầu tư xây dựng và phát triển theo hướng từng bước hiện đại.

Thực hiện nhiệm vụ chính trị đào tạo, bồi dưỡng cán bộ khi mới thành lập, từ chỗ chủ yếu mở các lớp huấn luyện, bồi dưỡng cán bộ về lý luận chính trị, công tác Đảng, chính quyền; công tác vận động quần chúng và dạy văn hóa; đến nay, Trường đã mở rộng quy mô, thực hiện đa dạng hóa các loại hình, không ngừng đổi mới nội dung, chương trình, phương pháp giảng dạy, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Kể từ khóa học đầu tiên của Trường Đảng tỉnh đến nay nhà trường đã đào tạo, bồi dưỡng cho hàng vạn lượt cán bộ, công chức, học viên các thế hệ trong hệ thống chính trị từ cơ sở xã, phường, huyện, thành, thị và các sở, ban, ngành, đoàn thể ở tỉnh.

 

sdsd
Trường Chính trị tỉnh Điện Biên bế giảng và trao chứng nhận lớp Cao cấp lý luận Chính trị - Hành chính hệ tại chức tỉnh Điện Biên khóa IX năm 2016.

 

Chỉ tính giai đoạn từ 2013 đến nay, Nhà trường đã đào tạo bồi dưỡng cho trên 9000 học viên; trong đó: hệ đào tạo Trung cấp LLCT – HC hơn 55 lớp với trên 3.600 học viên, hệ bồi dưỡng (kiến thức QLNN chương trình chuyên viên, chuyên viên chính và các chức danh khác) hơn 76 lớp với trên 4.786 học viên. Bên cạnh đó, Trường còn liên kết với Học viên Chính trị - Hành chính Quốc gia thực hiện đào tạo  cử nhân hành chính và   cao cấp LLCT – HC. 

Các lớp bồi dưỡng đều có sự trao đổi, thống nhất về đối tượng chiêu sinh, số lượng học viên, thời gian mở lớp, nội dung chương trình, giảng viên giảng dạy. Trên cơ sở nắm đối tượng học viên của từng lớp học, Phòng Đào tạo tham mưu bố trí chủ nhiệm lớp một cách phù hợp với khả năng, năng lực để quản lý lớp một cách hiệu quả nhất. Chủ nhiệm lớp thường xuyên liên hệ với học viên, đơn vị phối hợp đào tạo, với giảng viên lên lớp để nắm bắt tình hình lớp học, thường xuyên báo cáo tình hình học tập theo từng tháng về cho Phòng Đào tạo. Nội dung, chương trình các lớp đào tạo, bồi dưỡng thực hiện theo các văn bản hướng dẫn của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Học viện Hành chính Quốc gia và Chương trình bồi dưỡng cán bộ hàng năm của các tổ chức đoàn thể Trung ương. 

 

sdsd
Trường chính trị tỉnh đã tổ chức Lễ Khai giảng lớp trung cấp lý luận chính trị - hành chính, hệ tập trung khóa 46 Việt - Lào ngày 6/11/2018.

 

Để đánh giá toàn diện kết quả bồi dưỡng, trong chương trình, kế hoạch bồi dưỡng của mỗi lớp, nhà trường và các cơ quan phối hợp mở lớp đều thống nhất có nội dung kiểm tra hoặc viết bài thu hoạch để đánh giá về ý thức, thái độ và nhận thức của học viên sau mỗi khóa bồi dưỡng, cũng như kết quả bồi dưỡng mà học viên đạt được. 

Trường Chính trị tỉnh còn kết hợp giữa giáo dục lý luận chính trị với phổ biến kịp thời các quan điểm chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Cán bộ, học viên do Trường Chính trị tỉnh đào tạo, bồi dưỡng sau khi ra trường về các địa phương, cơ sở công tác đều hoàn thành tốt nhiệm vụ. Nhiều đồng chí được bố trí bổ nhiệm, đề bạt giữ các cương vị chủ chốt cao hơn, góp phần thực hiện tiêu chuẩn hóa cán bộ, công chức và công tác quy hoạch cán bộ của tỉnh, đảm bảo mối quan hệ giữa quy hoạch - đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng cán bộ.

Trong thời gian tới, Trường Chính trị tỉnh Điện Biên tiếp tục đẩy mạnh công tác  bồi dưỡng lý luận chính trị, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ và các đoàn thể chính trị - xã hội, nhằm nâng cao chất lượng cán bộ trong hệ thống chính trị của tỉnh, đáp ứng yêu cầu của thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế./.

 

 

Tử Long/DIENBIENTV.VN
.